PN-PT08:00-20:00SO08:00-14:00ZADZWOŃ DO NAS+48 535 154 731

ośrodek URSYNÓW


dla dorosłych

wizyty prywatne

zobacz

dla dzieci i młodzieży

wizyty na NFZ

zobacz

wsparcie psychologiczne

dla dorosłychURSYNÓW / wizyty prywatne / dorośli

Krzysztof Beyger

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA / psychoterapia indywidualna

Jestem Psychologiem, Psychoterapeutą EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) a także Psychoterapeutą CBT w trakcie certyfikacji. Wykształcenie psychologiczne zdobyłem na Uniwersytecie SWPS w Warszawie na kierunku Psychologia Kliniczna i Zdrowia. Szkolenie psychoterapeutyczne odbywam w ośrodku rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej.


Umów wizytę
 • Więcej informacji
Więcej informacji

Szkolenie i certyfikat terapeuty EMDR uzyskałem w ośrodku rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Terapii EMDR. Jestem członkiem PTTPiB (Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej), PTT EMDR (Polskie Towarzystwo Terapii EMDR) oraz ACBS (Assosiation for Contextual Behavioral Science). Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałem zarówno w publicznych placówkach opieki jak i praktyce prywatnej, pracując z Pacjentami indywidualnie i grupowo.

Pracuję z osobami dorosłymi udzielając im potrzebnego wsparcia, pomagając im w odnalezieniu własnych zasobów do poradzenia sobie z aktualną trudnością. Skupiam się na rozwoju swoich Klientów poprzez rzetelną psychoedukację i rozmowę. Moja praca jest oparta na kontakcie indywidualnym, a rezultaty, do których dążę to poprawa dobrostanu Klienta, rozwój jego umiejętności relacyjnych i społecznych, dążenie do zmiany lub możliwości radzenia sobie z dokuczliwymi zachowaniami, przekonaniami, myślami czy też emocjami. Pomagam w mierzeniu się z niepokojem, smutkiem czy lękiem, umożliwiając pokonanie drogi do odzyskania swobody i kontroli w wybranym obszarze, tak, aby żyć zgodnie ze swoimi celami i wartościami. W mojej psychologicznej „skrzynce z narzędziami” znajdują się tylko procedury i techniki o udowodnionej naukowo skuteczności. Są one związane zarówno z moim wykształceniem jak i kompetencjami. Poruszam się w podejściach: CBT, EMDR, ACT oraz umiejętnościach dostępnych w ramach poradnictwa psychologicznego. Wszystkie powyższe elementy są oparte na głębokiej umiejętności słuchania i rozumienia.URSYNÓW / wizyty prywatne / dorośli

Zofia Karczewska

PSYCHOLOG, SEKSUOLOG, PSYCHOTERAPEUTA / terapia uzależnień

Jestem dyplomowanym psychologiem, seksuologiem, certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień oraz trenerem warsztatu kompetencji miękkich. Należę do Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Jestem w trakcie szkoły psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Regularnie poszerzam swoją wiedzę i kompetencje uczestnictwem w szkoleniach i konferencjach naukowych oraz w trakcie odbywania staży klinicznych w rekomendowanych placówkach publicznych. Pozostaję pod stałą superwizją.


Umów wizytę
 • Więcej informacji
Więcej informacji

Do współpracy zapraszam osoby dorosłe oraz młodzież. Osoby borykające z konkretnymi problemami, trudnościami oraz te, które chcą polepszyć jakoś swojego życia, dowiedzieć się o sobie czegoś więcej. Zaburzenia osobowości, zaburzenia w sferze emocji, zaburzenia lękowe ( nerwice, natręctwa, fobie, napady lęku), zaburzenia afektywne ( zmiany nastrojów, depresja), zaburzenia odżywiania ( anoreksja, bulimia ), poradnictwo psychologiczne, diagnostyka psychologiczna.

Zajmuję się problemami takimi jak: uzależnienie od substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi, uzależnieniami od seksu/cyberseksu, uzależnieniem od pornografii, uzależnieniem od masturbacji.

W dziedzinie seksuologii: zaburzenia erekcji, zaburzenia wytrysku, zaburzenia orgazmu, zaburzenia reakcji genitalnej,  awersja seksualna, oziębłość seksualna, zespoły bólowe (pochwica, dyspareunia), spadek libido, nadmierny popęd seksualny, itp.), orientacja egodystoniczna, nadużycia seksualne, parafilie ( pedofilia, sadyzm seksualny, …),  transwestytyzm,  transseksualizm, nieprawidłowy rozwój seksualny, terapia par

LGBT – Orientacja seksualna jest pojęciem wielowymiarowym, który nie podlega leczeniu. Odnosi się do wszystkich aspektów życia.  Zapraszam do współpracy osoby, które odczuwają trudności w obszarze akceptacji siebie, swojej seksualności, orientacji seksualnej, zaburzeniami seksualnym, poczuciem wykluczenia społecznego.URSYNÓW / wizyty prywatne / dorośli

Marta Piotrowska

PSYCHOLOG / konsultacje indywidualne, interwencja kryzysowa

WYKSZTAŁCENIE I DOŚWIADCZENIE
Absolwentka psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie na kierunku psychologia kliniczna i zdrowia oraz magister geografii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.. Obecnie w trakcie czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów” (IAGR), który posiada rekomendację Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Członkini Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów”.


Umów wizytę
 • Więcej informacji
Więcej informacji

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania. Staż kliniczny realizowała na oddziale dla osób z doświadczeniem psychoz, zaburzeń depresyjnych i lękowych, oraz zaburzeń snu, gdzie pracowała indywidualnie z pacjentami i prowadziła terapię grupową. Obecnie jest zatrudniona w Instytucie Psychiatrii i Neurologii gdzie pracuje w Zespole Interwencji Kryzysowej z osobami doświadczającymi kryzysów psychicznych.

CHARAKTER PRACY
W Ośrodku KAAR-MED prowadzi konsultacje psychologiczne, terapię indywidualną oraz grupową w nurcie psychodynamicznym. Pracuje z osobami dorosłymi z rozpoznaniem zaburzeń lękowo-depresyjnych, zaburzeń osobowości, adaptacyjnych. Zajmuje się również pomocą i wsparciem psychologicznym osób doświadczających różnych trudności życiowych, między innymi: problemów w relacjach międzyludzkich, przeżywających poczucie osamotnienia, doświadczających zmiennego nastroju, mających niskie poczucie własnej wartości, borykających się z lękiem, niepokojem, złością oraz będących w sytuacji kryzysu życiowego.

Prowadzi też grupy wsparcia i warsztaty psychologiczne.

DODATKOWE INFORMACJE
W trosce o jak najlepszą opiekę pacjentów regularnie poddaje swoją pracę superwizji u certyfikowanych superwizorów oraz przestrzega zasad kodeksu etyki zawodowej. Bierze też udział w konferencjach i szkoleniach doskonalących umiejętności zawodowe.URSYNÓW / wizyty prywatne / dorośli

Konrad Czarnecki

PSYCHOLOG, TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ / terapia uzależnień indywidualna i grupowa, grupy wsparcia

Jestem psychologiem i terapeutą uzależnień. Pracuję z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi, DDA/DDD, doświadczającymi trudności w relacjach interpersonalnych, cierpiącymi z powodu zaburzeń lękowych, depresji, zaburzeń odżywiania, osobami chcącymi poprawić jakość swojego życia. Prowadzę terapię indywidualną oraz grupową. Organizuję liczne warsztaty pracy z emocjami. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy w Ośrodku Leczenia Uzależnień, funkcjonującym w ramach kontraktu z NFZ, w prywatnym Ośrodku Leczenia Uzależnień oraz Poradni Leczenia Uzależnień. Pracuję w nurcie behawioralno-poznawczym, w stałym kontakcie z superwizorem.


Umów wizytę
 • Więcej informacji
Więcej informacji

Na co dzień pracuję również jako psycholog, zajmuję się poradnictwem psychologicznym, prowadzę zajęcia grupowe i indywidualne z zakresu kompetencji miękkich, uczę asertywności, radzenia sobie z agresją, wyrażania emocji, autoprezentacji oraz radzenie sobie ze stresem. Prowadzę zajęcia z elementami ARTu („Trening Kontroli Złości”) oraz programu 13 kroków („Myślenie oparte na miłości”). Mam bogate doświadczenie w pracy z młodzieżą, jak i osobami dorosłymi. Posiadam rekomendacje Polskiego Stowarzyszenia Psychologicznego.

Moje kwalifikacje i kompetencje

Uzyskałem dyplom na kierunku Psychologia ze specjalnością Psychologia kliniczna. Odbyłem szkolenie dla diagnostów na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, byłem również prelegentem konferencji „Nowe tendencje w psychologii i pedagogice” z tematem pracy: „Poczucie koherencji u osób uzależnionych po terapii własnej”. Obecnie jestem w trakcie certyfikacji tytułu Specjalista Psychoterapii Uzależnień w Instytucie Psychoprofilaktyki i Psychoterapii Natanaelum w Lublinie.URSYNÓW / wizyty prywatne / dorośli

Natalia Grzeszczuk

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA / psychoterapia par, psychoterapia indywidualna

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy m.in. z żołnierzami powracającymi z misji i ich rodzinami. Specjalizuje się w terapii par, a także w doradztwie psychologicznym dla dorosłych. Praktykuje w paradygmacie systemowym. W swojej pracy stara się, aby jej Klienci mogli odkrywać zasoby, pozwalające na poszukiwanie rozwiązań w radzeniu sobie z problemami.


 • Więcej informacji
Więcej informacji

Skutecznie pomaga w:

 • budowaniu dobrego i stabilnego poczucia własnej wartości;
 • radzeniu sobie z trudnymi emocjami (nerwice, depresja);
 • radzeniu sobie z problemami w relacjach;
 • efektywnym komunikowaniu się;
 • problemach związanych z zaburzeniami odżywiania;
 • radzeniu sobie ze stresem;
 • radzeniu sobie z nadmierną odpowiedzialnością i kontrolą;
 • kryzysie życiowym (żałoba, rozstanie, wypalenie zawodowe, mobbing, itd.).

Wykształcenie
2005-2010 Psychologia (specjalność kliniczna) Uniwersytet SWPS Wrocław
2014-2018 Szkolenie z zakresu terapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii systemowej.URSYNÓW / wizyty prywatne / dorośli

Kamila Kamińska

PSYCHOLOG / konsultacje indywidualne, interwencja kryzysowa


Jestem absolwentką psychologii klinicznej i osobowości na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz psychoonkologii na Uniwersytecie SWPS. Doświadczenie zawodowe zdobywałam na Oddziale Psychoterapii z Pododdziałem Detoksykacyjnym SPZOZ oraz w Klinice Psychologiczno-Psychiatrycznej „PsychoMedic”. Obecnie pracuję jako psycholog – interwent kryzysowy, wspierając osoby doświadczające kryzysów i trudności emocjonalnych. Pracuję również z kobietami w zakresie wsparcia i profilaktyki depresji poporodowej.


 • Więcej informacji
Więcej informacji

Współpracuję z Fundacją „Nagle Sami”, wspierającą osoby doświadczające żałoby i straty, a także ze Stowarzyszeniem „ANIMO – Odważ się żyć!” skierowanym do osób, które zmagają się z zaburzeniami lękowymi.

Moje wcześniejsze doświadczenia zawodowe dotyczyły zarządzania i psychologii biznesu, w tym efektywności procesów operacyjnych (obsługa klienta, sprzedaż)
i rozwojowych w organizacjach (szkoleniowych i mentoringowych). Jestem anglojęzycznym wykładowcą akademickim w obszarze psychologii i zarządzania oraz autorem artykułów
w mediach branżowych i publikacji dot. procesów rozwoju i zarządzania kompetencjami.

Oferowana przeze mnie pomoc może zainteresować osoby, które: są w trudnym momencie życia i potrzebują wsparcia; potrzebują przywrócenia równowagi psychicznej po nagłym, traumatycznym zdarzeniu/kryzysie; doświadczają mobbingu; żałoby; odczuwają lęk lub niepokój, który utrudnia codzienne funkcjonowanie; mają znacznie obniżony nastrój, doświadczają wypalenia, są zmęczone i zestresowane; potrzebują wsparcia w zaakceptowaniu nowej sytuacji życiowej dot. choroby przewlekłej, nowotworowej własnej lub kogoś bliskiego) i pomocy w przejściu przez kolejne fazy choroby.

Oferując pomoc psychologiczną podchodzę do każdego klienta z ciekawością, szacunkiem i otwartością, a celem mojego wsparcia jest pomoc w zrozumieniu siebie
i mechanizmów własnego funkcjonowania, by podnieść jakość własnego życia.URSYNÓW / wizyty prywatne / dorośli

Katarzyna Kawińska

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA / psychoterapia indywidualna, interwencja kryzysowa

Psycholożka szkoląca się w zakresie psychoterapii osób indywidualnych oraz par w nurcie psychodynamicznym i integracyjnym. Doświadczenie zdobywała w Polskim Stowarzyszeniu Choroby Huntingtona, Stowarzyszeniu Aktywnie Przeciwko Depresji (pomoc indywidualna i grupowa) oraz Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Zajmuje się wsparciem psychologicznym oraz psychoterapią krótko- i długoterminową. W swojej pracy pomaga w przezwyciężaniu życiowych kryzysów, obniżonym nastroju, trudnych relacjach z bliskimi. Pracuje z osobami z różnorodnymi diagnozami – depresją, zaburzeniami dwubiegunowymi, zaburzeniami adaptacyjnymi oraz zaburzeniami osobowości i stara się by te nadane diagnozy nie stały na przeszkodzie rozwijaniu chęci dowiedzenia się czegoś nowego o sobie i swoich przeżyciach.

Z pierwszego wykształcenia jestem ekonomistką z doświadczeniem pracy w obszarze biznesu – bliska jest mi praca z osobami, które chciałyby lepiej funkcjonować w sferze zawodowej.URSYNÓW / wizyty prywatne / dorośli

Ewa Kabata-Piekarz

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA / psychoterapia indywidualna

Psycholog i psychoterapeutka osób dorosłych pracująca w nurcie poznawczo-behawioralnym oraz terapii schematów. Specjalizuje się w problematyce związanej z pracą: wypaleniem zawodowym, pracoholizmem oraz wypracowywaniem własnego „work-life balance”. Pomaga również pacjentom w przechodzeniu kryzysu na różnych etapach życia (w tym „kryzysu wieku średniego”) oraz zmagającym się z depresją i zaburzeniami lękowymi. W swojej pracy wykorzystuje elementy III fali w CBT, takie jak: ACT oraz praktyki Mindfulness, związanej z praktykowaniem uważności. Prowadzi psychoterapię również w języku angielskim. Pracuje pod stałą superwizją doświadczonych psychoterapeutów. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB).


 • Więcej informacji
Więcej informacji

Absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Ukończyła roczne szkolenie psychoterapeutyczne w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie oraz całościowy kurs Terapii Schematu akredytowany przez ISST (International Society of Schema Therapy), aktualnie w trakcie certyfikacji. Ukończyła kurs MBCT (Mindfulness-Based Cognitive Therapy) organizowany przez Instytut Uważności i Psychoterapii w Warszawie oraz posiada dyplom terapeuty zajęciowego. Aktualnie w trakcie szkolenia w Szkole Psychoterapii Centrum CBT EDU w Warszawie.

Odbyła roczny staż terapeutyczny w Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju przy Uniwersytecie SWPS w Warszawie, oraz kilkumiesięczne praktyki jako psycholog w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, na oddziale dla osób z zaburzeniami afektywnymi oraz na oddziale rehabilitacji psychiatrycznej. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z pacjentami indywidualnymi.URSYNÓW / wizyty prywatne / dorośli

Jonasz Najda

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA / psychoterapia indywidualna, interwencja kryzysowa

Wierzę, że człowiek uczy się i rozwija całe życie. Jestem Absolwentem Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Odbyłem staż w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Pracowałem z dziećmi ( i ich rodzicami ) ze spektrum autyzmu, ADHD, zespołem Aspergera. Prowadzę treningi interpersonalne, motywacyjne, warsztaty asertywności, treningi umiejętności społecznych. Zajmowałem się autorskim programem terapii sportem. Pracuje w nurcie krótkoterminowej terapii TSR (Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach).

Pracuję jako interwent kryzysowy z osobami poszkodowanymi przez COVID-19 oraz działam w nocnej linii telefonicznej – pomoc psychologiczna dla personelu medycznego.
URSYNÓW / wizyty prywatne / dorośli

Oliwia Baka

PSYCHOLOG, COACH

Oliwia Baka, psycholog, certyfikowany coach, trenerka VCC, trenerka zmiany i kompetencji społecznych. Swoje wykształcenie i umiejętności zdobyłam na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, w Studium Coacha, Studium Trenera Zmiany i Stowarzyszeniu Natanaelum.

Pomagam innym pokochać siebie poprzez wzmocnienie poczucia wartości, podniesienie samooceny i pewności siebie, a także rozwinięcie ukrytego lub niewykorzystanego jeszcze potencjału.

Moją pasją jest dążenie do rozwoju osobistego. Charakteryzuje mnie ciekawość, empatia i wrażliwość, dzięki czemu obdarzam innych ciepłem oraz zapewniam im poczucie bezpieczeństwa. Ogromną przyjemność sprawia mi nauczanie o potrzebie doceniania siebie, poczucia bycia ważnym i pokazywanie ludziom, że są wartościowymi osobami.

Uważam, że każdy z nas zasługuje na szczęśliwe życie.
wsparcie psychologiczne

dla dzieci i młodzieżyURSYNÓW / wizyty na NFZ / dzieci i młodzież

Aleksandra Wrona

PSYCHOLOG / konsultacje indywidualne, interwencja kryzysowa

Jestem psychologiem oraz interwentem kryzysowym. Zajmuję się wstępną diagnozą psychologiczną a także wsparciem psychologicznym dzieci i młodzieży z trudnościami emocjonalnymi oraz społecznymi. Udzielam porad wychowawczych dla opiekunów i rodziców. Prowadzę terapię dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (autyzm, zespół Aspergera).


 • Więcej informacji
Więcej informacji

Jestem absolwentką WSFiZ  (Warszawa) gdzie ukończyłam studia magisterskie na specjalności „Psychoterapia i terapia seksualna”. Ukończyłam również studia podyplomowe z „Psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej” na SWPS (Warszawa). Obecnie kończę studia podyplomowe z Diagnozy klinicznej dziecka i jego rodziny” na UW (Warszawa). Swoje doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi rozwijam od 2014 roku, początkowo współpracując z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej  a następnie z przedszkolnymi placówkami integracyjnymi/terapeutycznymi oraz poprzez pracę w poradni psychologiczno-psychoterapeutycznej czy poradni psychologiczno-pedagogicznej. Nieustannie poszerzam swoją wiedzę uczestnicząc w wielu szkoleniach.  W ramach pracy związanej ze wspomaganiem rozwoju dziecka ukończyłam kursy: „Trening Umiejętności Społecznych”, „Terapię Ręki” I i II stopnia, „Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne” I stopnia.URSYNÓW / wizyty na NFZ / dzieci i młodzież

Beata Bajon

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA / konsultacje indywidualne

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą w trakcie certyfikacji  w Szkole psychoterapii poznawczo-behawioralnej Centrum CBT w Warszawie. Ukończyłam: studia magisterskie – Psychologia Kliniczna w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Studia podyplomowe Uniwersytetu Warszawskiego: Wydział Psychologii – Diagnoza Kliniczna Dziecka i Jego Rodziny, Studium opiniowania sądowo-psychologicznego z udziałem dzieci, Fundacja Dzieci Niczyje w Warszawie (obecnie Dajemy Dzieciom Siłę), Dolnośląskie Centrum Psychoterapii we Wrocławiu, interwencja kryzysowa.


 • Więcej informacji
Więcej informacji

Doświadczenie zawodowe zdobyłam w ramach pracy diagnostycznej i terapeutycznej w Ośrodku Adopcyjnym oraz pracy w placówkach oświatowych, a doświadczenie kliniczne – podczas stażu na oddziałach somatycznych i psychiatrycznych w Warszawie i Szpitala Wojewódzkiego, Samodzielnego Publicznego w Zielonej Górze.

W Poradni Psychologiczno-Psychoterapeutycznej Kaarmed pracuję z dziećmi i młodzieżą. Prowadzę terapię indywidualną, terapię dla rodzin  oraz konsultacje wychowawcze dla rodziców.

Prywatnie jestem rodzicem i pasjonatką podróżowania.
URSYNÓW / wizyty na NFZ / dzieci i młodzież

Lidia Bednarczyk

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA / konsultacje indywidualne

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Regularnie pracuję z osobami przeżywającymi kryzys, doświadczającymi trudności w relacjach międzyludzkich, żyjącymi w lęku lub poczuciu straty, zmagającymi się z problemami psychosomatycznymi. W swojej pracy bazuję przede wszystkim na podejściu Gestalt. Korzystam także z wiedzy z zakresu Analizy Transakcyjnej oraz systemowego rozumienia rodziny. Za cel terapii uważam przywrócenie osobie, z którą pracuję samej siebie oraz twórczego sposobu funkcjonowanie w świecie. Dużą wagę przywiązuję do relacji terapeutycznej opartej na zaufaniu i szacunku do wyjątkowości każdego człowieka i jego otoczenia. Umiejętności psychoterapeutyczne doskonalę poprzez systematyczną superwizję. Pracuję zgodnie z kodeksem etycznym EAGT.


 • Więcej informacji
Więcej informacji

Brała udział w konferencjach poświęconych zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży oraz ukończyła liczne szkolenia doskonaląc swój warsztat pracy. Doświadczenie zdobywała pracując w poradniach, szkołach, przedszkolach jak i przy licznych projektach w Stowarzyszeniu Terapeutów. Odbyła również staż kliniczny w Szpitalu Wolskim na oddziale psychiatrycznym. W Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie brała udział w kursie psychoterapii w nurcie psychodynamicznym.

W poradni zajmuje się diagnozą i terapią.
URSYNÓW / wizyty na NFZ / dzieci i młodzież

Piotr Wiśniewski


Jestem psychologiem, psychoterapeutą pracującym w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach oraz terapeutą umiejętności społecznych. Zajmuję się trudnościami w relacjach, przemocą domową, kryzysem emocjonalnym, współuzależnieniem, myślami samobójczymi, a także budowaniem motywacji, wsparciem psychologicznym i interwencją kryzysową. W mojej pracy skupiam się na zasobach, poszukuję z Klientem optymalnych rozwiązań. Szczególną wagę przykładam do uczuć i kryjących się za nimi potrzeb. Wierzę, że każdy i każda z nas wyposażona jest odpowiedni kompas, który za pomocą emocji wskazuje nam dobry w danym momencie kierunek.


 • Więcej informacji
Więcej informacji

Na co dzień pracuję  w telefonie interwencyjno-kryzysowym, prowadzę warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz prelekcje i wykłady dla seniorów w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ponadto jestem psychologiem w jednej ze szkół ponadpodstawowych oraz w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii. Doświadczenie zdobywałem również w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, w Centrum Pomocy Specjalistycznej „Niebieska Linia”, a także w Wolskim Centrum Zdrowia Psychicznego.

Jestem absolwentem psychologii na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalnością psychoterapia (dyplom z wyróżnieniem). Ukończyłem poziom podstawowy oraz zaawansowany Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w CTSR, a także program szkoleniowy Terapia i Profilaktyka Uzależnień Behawioralnych (certyfikat nr EXIV/12). Posiadam certyfikat Trenera Umiejętności Społecznych. Odbyłem wiele szkoleń dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie, prawnych aspektów przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pomocy osobom uwikłanym w przemoc i znajdującym się w kryzysie emocjonalnym, a także Komunikacji bez Przemocy (NVC). Uczestniczyłem także w szkoleniach i wykładach dotyczących prowadzenia zajęć dla młodzieży w ramach pozytywnej edukacji seksualnej (Instytut Pozytywnej Seksualności).
URSYNÓW / wizyty na NFZ / dzieci i młodzież

Bogumiła Kobuszewska

Psycholog z kilkuletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, młodzieżą i całymi rodzinami. Obecnie odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Psychoterapia Dzieci i Młodzieży w podejściu poznawczo-behawioralnym akredytowane przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Oligofrenopedagog, absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku Wczesnej Interwencji – Pomoc Dziecku i Rodzinie – w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.


 • Więcej informacji
Więcej informacji

Brała udział w konferencjach poświęconych zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży oraz ukończyła liczne szkolenia doskonaląc swój warsztat pracy. Doświadczenie zdobywała pracując w poradniach, szkołach, przedszkolach jak i przy licznych projektach w Stowarzyszeniu Terapeutów. Odbyła również staż kliniczny w Szpitalu Wolskim na oddziale psychiatrycznym. W Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie brała udział w kursie psychoterapii w nurcie psychodynamicznym.

W poradni zajmuje się diagnozą i terapią.
URSYNÓW / wizyty na NFZ / dzieci i młodzież

Izabela Malińska

URSYNÓW / wizyty na NFZ / dzieci i młodzież

Monika Beck

URSYNÓW / wizyty na NFZ / dzieci i młodzież

Beata BilskaZarezerwuj wizytę w naszej klinice

Rezerwacja
online

W naszej przychodni prowadzimy rezerwację on-line przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu. W godzinach otwarcia przychodni zapraszamy także do kontaktu telefonicznego.

ZAPISZ SIĘ

Copyright by KAAR-MED 2021. All rights reserved.