PN-PT08:00-20:00SO08:00-14:00ZADZWOŃ DO NAS+48 535 154 731

Nasza kadra

Dla dorosłych i młodzieżyKamila Kamińska


Jestem absolwentką psychologii klinicznej i osobowości na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz psychoonkologii na Uniwersytecie SWPS. Doświadczenie zawodowe zdobywałam na Oddziale Psychoterapii z Pododdziałem Detoksykacyjnym SPZOZ oraz w Klinice Psychologiczno-Psychiatrycznej „PsychoMedic”.

Obecnie pracuję jako psycholog – interwent kryzysowy, wspierając osoby doświadczające kryzysów i trudności emocjonalnych. Pracuję również z kobietami w zakresie wsparcia i profilaktyki depresji poporodowej. Współpracuję z Fundacją „Nagle Sami”, wspierającą osoby doświadczające żałoby i straty, a także ze Stowarzyszeniem „ANIMO
– Odważ się żyć!” skierowanym do osób, które zmagają się z zaburzeniami lękowymi.


 • Więcej informacji
Więcej informacji

Moje wcześniejsze doświadczenia zawodowe dotyczyły zarządzania i psychologii biznesu, w tym efektywności procesów operacyjnych (obsługa klienta, sprzedaż)
i rozwojowych w organizacjach (szkoleniowych i mentoringowych). Jestem anglojęzycznym wykładowcą akademickim w obszarze psychologii i zarządzania oraz autorem artykułów
w mediach branżowych i publikacji dot. procesów rozwoju i zarządzania kompetencjami.

Oferowana przeze mnie pomoc może zainteresować osoby, które: są w trudnym momencie życia i potrzebują wsparcia; potrzebują przywrócenia równowagi psychicznej po nagłym, traumatycznym zdarzeniu/kryzysie; doświadczają mobbingu; żałoby; odczuwają lęk lub niepokój, który utrudnia codzienne funkcjonowanie; mają znacznie obniżony nastrój, doświadczają wypalenia, są zmęczone i zestresowane; potrzebują wsparcia w zaakceptowaniu nowej sytuacji życiowej dot. choroby przewlekłej, nowotworowej własnej lub kogoś bliskiego) i pomocy w przejściu przez kolejne fazy choroby.

Oferując pomoc psychologiczną podchodzę do każdego klienta z ciekawością, szacunkiem i otwartością, a celem mojego wsparcia jest pomoc w zrozumieniu siebie
i mechanizmów własnego funkcjonowania, by podnieść jakość własnego życia.Weronika Chrapońska–Chmielewska


Idąc trudną drogą możesz iść sam i sam nieść swój bagaż. Jeśli jednak pozwolisz, chętnie wezmę część bagażu od Ciebie oraz pomogę Ci w wędrówce. Jestem psycholożką, absolwentką psychologii ze specjalizacją psychologia kliniczna na Uniwersytecie SWPS. W trakcie szkolenia psychoterapeutycznego (nurt poznawczo-behawioralny). W czasie studiów odbyłam roczne praktyki „Psychoterapia psychodynamiczna”. Ukończyłam kurs trenerski (Uniwersytet Warszawski) i szkolenie Fundacji Nagle Sami, dotyczące wspierania osób w żałobie i kryzysie utraty. Prowadzę praktykę psychologiczną zarówno w przezwyciężeniu trudności jak i w rozwoju, osiągania dobrostanu i zamierzonych celów. W pracy kieruję się dobrem klienta i kodeksem etycznym psychologa. Moją specjalizacją jest pomoc w kryzysie utraty (przeżywanie utraty, przygotowanie rodziny, w tym dzieci do żałoby) oraz psychologia zdrowia. Współtworzyłam telefoniczną linii zaufania dla dorosłych i młodzieży. Prowadziłam badania nad wspomaganą komputerowo terapią depresji.


 • Więcej informacji
Więcej informacji

Doświadczenie psychologiczne zdobywałam w licznych organizacjach pozarządowych (m.in. główny psycholog w projekcie Caritas Polska, tutor młodzieży w Fundacji TDJ, współtwórczyni „Strefy pomocy Związku Harcerstwa Polskiego”, Fundacja ARTS szkolenia przeciwko wykluczeniu rówieśniczemu), a także pracując z pacjentami indywidualnymi.

Skontaktuj się ze mną, jeśli czujesz potrzebę pracy nad własnym samopoczuciem i dobrostanem, lub odnajdujesz siebie w poniższych stwierdzeniach:

 • jesteś w sytuacji kryzysu (rozpad związku, żałoba, utrata pracy),
 • doświadczasz trudności zdrowotnych (własnych lub choroby w rodzinie),
 • trwająca pandemia mocno wpływa na Twoje nerwy i samopoczucie,
 • cierpisz z powodu zaburzeń lękowych, depresyjnych czy wahań nastroju,
 • borykasz się z poczuciem pustki, smutku, samotności, zwątpienia czy braku sensu życia,
 • masz kłopoty w budowaniu satysfakcjonujących relacji z innymi,
 • przeżywasz trudności w relacjach z bliskimi,
 • doświadczasz chronicznego napięcia i stresu,
 • borykasz się z obniżoną samooceną, brakiem akceptacji siebie,
 • jesteś niezadowolony/a z własnego życia osobistego lub zawodowego,
 • masz trudności w obszarze podejmowania decyzji,
 • szukasz wsparcia, motywacji w osiąganiu zamierzonych celów.

Czego możesz oczekiwać spotykając się ze mną?
Dwa monologi nie czynią dialogu, te słowa Jeffa Daly są mi bardzo bliskie. W komunikacji cenię szacunek i uważność. W świecie, który coraz mocniej wymusza posiadanie własnego zdania na każdy temat, staram się promować umiejętność szacunku i otwartości, bez względu na poglądy. Słucham, po to by zrozumieć, pytam, po to żeby pomóc.

 • Oferuje Ci swój czas, uwagę, wiedzę, dyskrecję i szacunek dla problemów, z jakimi się zmagasz.
 • Omówimy zasady współpracy i Twoje oczekiwania,
 • Wspólnie wybierzemy najlepszą w Twojej sytuacji formę pracy lub pomocy psychologicznej – także online.


Maya Teryaki


Pochodzę z wielokulturowej rodziny. Mama jest Polką, a ojciec Syryjczykiem. Od dzieciństwa rodzice wszczepiali we mnie pasję do wędrówek, zabierając mnie w różne rejony świata. Fascynacja innymi krajami, krajobrazami i kulturami pozostała mi do dziś. Odkrywanie naszej planety jest według mnie najpiękniejszą przygodą w głąb natury i siebie.

Z zawodu jestem psycholożką. Przez wiele lat prowadziłam warsztaty z psychoedukacji dla dzieci i młodzieży. Pracowałam jako terapeuta zajęciowy z osobami niepełnosprawnymi. Prowadziłam warsztaty podróżnicze dla dzieci. Obecnie prowadzę również warsztaty antydyskryminacyjne nt. migracji. Psychologiczne spojrzenie pozwala mi lepiej zrozumieć świat i nawiązywać bliższe relacje z osobami z różnych kultur i środowisk.Oliwia Baka


Oliwia Baka, psycholog, certyfikowany coach, trenerka VCC, trenerka zmiany i kompetencji społecznych. Swoje wykształcenie i umiejętności zdobyłam na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, w Studium Coacha, Studium Trenera Zmiany i Stowarzyszeniu Natanaelum.

Pomagam innym pokochać siebie poprzez wzmocnienie poczucia wartości, podniesienie samooceny i pewności siebie, a także rozwinięcie ukrytego lub niewykorzystanego jeszcze potencjału.

Moją pasją jest dążenie do rozwoju osobistego. Charakteryzuje mnie ciekawość, empatia i wrażliwość, dzięki czemu obdarzam innych ciepłem oraz zapewniam im poczucie bezpieczeństwa. Ogromną przyjemność sprawia mi nauczanie o potrzebie doceniania siebie, poczucia bycia ważnym i pokazywanie ludziom, że są wartościowymi osobami.

Uważam, że każdy z nas zasługuje na szczęśliwe życie.Krzysztof Beyger


Jestem Psychologiem, Psychoterapeutą EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) a także Psychoterapeutą CBT w trakcie certyfikacji. Wykształcenie psychologiczne zdobyłem na Uniwersytecie SWPS w Warszawie na kierunku Psychologia Kliniczna i Zdrowia. Szkolenie psychoterapeutyczne odbywam w ośrodku rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Szkolenie i certyfikat terapeuty EMDR uzyskałem w ośrodku rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Terapii EMDR. Jestem członkiem PTTPiB (Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej), PTT EMDR (Polskie Towarzystwo Terapii EMDR) oraz ACBS (Assosiation for Contextual Behavioral Science). Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałem zarówno w publicznych placówkach opieki jak i praktyce prywatnej, pracując z Pacjentami indywidualnie i grupowo.


 • Więcej informacji
Więcej informacji

Pracuję z osobami dorosłymi udzielając im potrzebnego wsparcia, pomagając im w odnalezieniu własnych zasobów do poradzenia sobie z aktualną trudnością. Skupiam się na rozwoju swoich Klientów poprzez rzetelną psychoedukację i rozmowę. Moja praca jest oparta na kontakcie indywidualnym, a rezultaty, do których dążę to poprawa dobrostanu Klienta, rozwój jego umiejętności relacyjnych i społecznych, dążenie do zmiany lub możliwości radzenia sobie z dokuczliwymi zachowaniami, przekonaniami, myślami czy też emocjami. Pomagam w mierzeniu się z niepokojem, smutkiem czy lękiem, umożliwiając pokonanie drogi do odzyskania swobody i kontroli w wybranym obszarze, tak, aby żyć zgodnie ze swoimi celami i wartościami. W mojej psychologicznej „skrzynce z narzędziami” znajdują się tylko procedury i techniki o udowodnionej naukowo skuteczności. Są one związane zarówno z moim wykształceniem jak i kompetencjami. Poruszam się w podejściach: CBT, EMDR, ACT oraz umiejętnościach dostępnych w ramach poradnictwa psychologicznego. Wszystkie powyższe elementy są oparte na głębokiej umiejętności słuchania i rozumienia.Konrad Czarnecki


Na co dzień pracuje jako psycholog, zajmuje się poradnictwem psychologicznym, prowadzi zajęcia grupowe i indywidualne z kompetencji miękkich tj. nauka asertywności, radzenia sobie z agresją, wyrażania emocji, autoprezentacja, radzenie sobie ze stresem. Jest doradcą zawodowym, zajmuje się poradnictwem oraz prowadzi warsztaty aktywnego poszukiwania pracy. Jest trenerem ICT. Posiada doświadczenie pracy w Ośrodku Leczenia Uzależnień funkcjonującego w ramach kontraktu z NFZ, w koncepcji behawioralno-poznawczej, pod ciągłą superwizją. Realizuje zadania w ramach projektów z Funduszy Europejskich w zakresie szkoleń, warsztatów, kursów oraz doradctwa. Posiada doświadczenie w pracy z młodzieżą, jak i osobami dorosłymi.


 • Więcej informacji
Więcej informacji

Uzyskał dyplom pierwszego stopnia na kierunku Psychologia ze specjalnością Psychologia kliniczna w katedrze nauk społecznych WSH w Radomiu, dyplom drugiego stopnia na kierunku Psychologia ze specjalnością Psychologia kliniczno- sądowa w katedrze nauk społecznych WSH w Radomiu w trakcie, szkolenie dla diagnostów na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, jest również uczestnikiem i prelegentem konferencji „Nowe tendencje w psychologii i pedagogice” organizowanej w Wydziale Nauk Społecznych WSH w Radomiu z tematem pracy: „Poczucie koherencji u osób uzależnionych po terapii własnej”. Obecnie w trakcie szkolenia Specjalista Psychoterapii Uzależnień w Instytucie Psychoprofilaktyki i Psychoterapii Natanaelum w Lublinie.

Profesjonalizm
Psycholog, specjalista terapii uzależnień w trakcie szkolenia, wychowawca ośrodka leczenia uzależnień, trener zajęć grupowych.

Doświadczenie
Setki godzin przeprowadzonych zajęć grupowych z kompetencji miękkich, zawodowych, rozmów indywidualnych oraz pracy w wolontariacie.

Zrozumienie
Trzy lata psychoterapii pogłębionej w nurcie Gestalt, ponad trzysta godzin własnej pracy pogłębiającej świadomość siebie.Jonasz Najda


Wierzę, że człowiek uczy się i rozwija całe życie. Jestem Absolwentem Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Odbyłem staż w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Pracowałem z dziećmi ( i ich rodzicami ) ze spektrum autyzmu, ADHD, zespołem Aspergera. Prowadzę treningi interpersonalne, motywacyjne, warsztaty asertywności, treningi umiejętności społecznych. Zajmowałem się autorskim programem terapii sportem. Pracuje w nurcie krótkoterminowej terapii TSR (Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach).

Pracuję jako interwent kryzysowy z osobami poszkodowanymi przez COVID-19 oraz działam w nocnej linii telefonicznej – pomoc psychologiczna dla personelu medycznego.Marta Piotrowska


WYKSZTAŁCENIE I DOŚWIADCZENIE
Absolwentka psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie na kierunku psychologia kliniczna i zdrowia oraz magister geografii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.. Obecnie w trakcie czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów” (IAGR), który posiada rekomendację Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Członkini Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów”.


 • Więcej informacji
Więcej informacji

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania. Staż kliniczny realizowała na oddziale dla osób z doświadczeniem psychoz, zaburzeń depresyjnych i lękowych, oraz zaburzeń snu, gdzie pracowała indywidualnie z pacjentami i prowadziła terapię grupową. Obecnie jest zatrudniona w Instytucie Psychiatrii i Neurologii gdzie pracuje w Zespole Interwencji Kryzysowej z osobami doświadczającymi kryzysów psychicznych.

CHARAKTER PRACY
W Ośrodku KAAR-MED prowadzi konsultacje psychologiczne, terapię indywidualną oraz grupową w nurcie psychodynamicznym. Pracuje z osobami dorosłymi z rozpoznaniem zaburzeń lękowo-depresyjnych, zaburzeń osobowości, adaptacyjnych. Zajmuje się również pomocą i wsparciem psychologicznym osób doświadczających różnych trudności życiowych, między innymi: problemów w relacjach międzyludzkich, przeżywających poczucie osamotnienia, doświadczających zmiennego nastroju, mających niskie poczucie własnej wartości, borykających się z lękiem, niepokojem, złością oraz będących w sytuacji kryzysu życiowego.

Prowadzi też grupy wsparcia i warsztaty psychologiczne.

DODATKOWE INFORMACJE
W trosce o jak najlepszą opiekę pacjentów regularnie poddaje swoją pracę superwizji u certyfikowanych superwizorów oraz przestrzega zasad kodeksu etyki zawodowej. Bierze też udział w konferencjach i szkoleniach doskonalących umiejętności zawodowe.Natalia Grzeszczuk


Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy m.in. z żołnierzami powracającymi z misji i ich rodzinami. Specjalizuje się w terapii par, a także w doradztwie psychologicznym dla dorosłych. Praktykuje w paradygmacie systemowym. W swojej pracy stara się, aby jej Klienci mogli odkrywać zasoby, pozwalające na poszukiwanie rozwiązań w radzeniu sobie z problemami.


 • Więcej informacji
Więcej informacji

Skutecznie pomaga w:

 • budowaniu dobrego i stabilnego poczucia własnej wartości;
 • radzeniu sobie z trudnymi emocjami (nerwice, depresja);
 • radzeniu sobie z problemami w relacjach;
 • efektywnym komunikowaniu się;
 • problemach związanych z zaburzeniami odżywiania;
 • radzeniu sobie ze stresem;
 • radzeniu sobie z nadmierną odpowiedzialnością i kontrolą;
 • kryzysie życiowym (żałoba, rozstanie, wypalenie zawodowe, mobbing, itd.).

Wykształcenie
2005-2010 Psychologia (specjalność kliniczna) Uniwersytet SWPS Wrocław
2014-2018 Szkolenie z zakresu terapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii systemowej.Katarzyna Kawińska


Psycholożka szkoląca się w zakresie psychoterapii osób indywidualnych oraz par w nurcie psychodynamicznym i integracyjnym. Doświadczenie zdobywała w Polskim Stowarzyszeniu Choroby Huntingtona, Stowarzyszeniu Aktywnie Przeciwko Depresji (pomoc indywidualna i grupowa) oraz Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Zajmuje się wsparciem psychologicznym oraz psychoterapią krótko- i długoterminową. W swojej pracy pomaga w przezwyciężaniu życiowych kryzysów, obniżonym nastroju, trudnych relacjach z bliskimi. Pracuje z osobami z różnorodnymi diagnozami – depresją, zaburzeniami dwubiegunowymi, zaburzeniami adaptacyjnymi oraz zaburzeniami osobowości i stara się by te nadane diagnozy nie stały na przeszkodzie rozwijaniu chęci dowiedzenia się czegoś nowego o sobie i swoich przeżyciach.

Z pierwszego wykształcenia jestem ekonomistką z doświadczeniem pracy w obszarze biznesu – bliska jest mi praca z osobami, które chciałyby lepiej funkcjonować w sferze zawodowej.Ewa Kabata-Piekarz


Psycholog i psychoterapeutka osób dorosłych pracująca w nurcie poznawczo-behawioralnym oraz terapii schematów. Specjalizuje się w problematyce związanej z pracą: wypaleniem zawodowym, pracoholizmem oraz wypracowywaniem własnego „work-life balance”. Pomaga również pacjentom w przechodzeniu kryzysu na różnych etapach życia (w tym „kryzysu wieku średniego”) oraz zmagającym się z depresją i zaburzeniami lękowymi. W swojej pracy wykorzystuje elementy III fali w CBT, takie jak: ACT oraz praktyki Mindfulness, związanej z praktykowaniem uważności. Prowadzi psychoterapię również w języku angielskim. Pracuje pod stałą superwizją doświadczonych psychoterapeutów. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB).


 • Więcej informacji
Więcej informacji

Absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Ukończyła roczne szkolenie psychoterapeutyczne w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie oraz całościowy kurs Terapii Schematu akredytowany przez ISST (International Society of Schema Therapy), aktualnie w trakcie certyfikacji. Ukończyła kurs MBCT (Mindfulness-Based Cognitive Therapy) organizowany przez Instytut Uważności i Psychoterapii w Warszawie oraz posiada dyplom terapeuty zajęciowego. Aktualnie w trakcie szkolenia w Szkole Psychoterapii Centrum CBT EDU w Warszawie.

Odbyła roczny staż terapeutyczny w Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju przy Uniwersytecie SWPS w Warszawie, oraz kilkumiesięczne praktyki jako psycholog w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, na oddziale dla osób z zaburzeniami afektywnymi oraz na oddziale rehabilitacji psychiatrycznej. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z pacjentami indywidualnymi.Joanna Dziudzia


Jestem psychologiem, psychoterapeutą. Prowadzę psychoterapię indywidualną oraz terapię par, w języku polskim i angielskim.

Pomagam osobom które doświadczają trudności w relacjach, różnego rodzaju kryzysów życiowych, emocjonalnych, zmagających się lękiem i niepokojem, z nadmiernym stresem, poczuciem straty, trudnościami w relacjach rodzinnych, zawodowych, niskim poczuciem własnej wartości, oraz objawami psychosomatycznymi.


 • Więcej informacji
Więcej informacji

Pracuję w podejściu ericksonowskim, które uwzględnia kontekst systemowy, oraz Resource Therapy – pracy z częściami osobowości.

Jestem certyfikowanym Clinical Resource Therapist, oraz Resource Therapy Trainer. Szkoliłam się u twórcy tego podejścia PhD Gordona Emmersona w Zurichu/Szwajcaria i w Ubud, Bali/Indonezja.
Ukończyłam całościowy 4,5 letni Kurs Psychoterapii, atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, w Polskim Instytucie Ericksonowskim, oraz kurs Psychoterapii Par i Małżeństw.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam: w Ośrodku Zdrowia Psychicznego i Problemów Rodzinnych Synapsis, w Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych (Centrum Psychoterapii), oraz Poradni Zdrowia Psychicznego w Szpitalu na ul. Nowowiejskiej w Warszawie.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji, uczestniczę w wielu szkoleniach, konferencjach, warsztatach, prowadzonych w kraju i za granicą.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.Zofia Karczewska


Jestem dyplomowanym psychologiem, seksuologiem, certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień oraz trenerem warsztatu kompetencji miękkich. Należę do Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Jestem w trakcie szkoły psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Regularnie poszerzam swoją wiedzę i kompetencje uczestnictwem w szkoleniach i konferencjach naukowych oraz w trakcie odbywania staży klinicznych w rekomendowanych placówkach publicznych. Pozostaję pod stałą superwizją.


 • Więcej informacji
Więcej informacji

Do współpracy zapraszam osoby dorosłe oraz młodzież. Osoby borykające z konkretnymi problemami, trudnościami oraz te, które chcą polepszyć jakoś swojego życia, dowiedzieć się o sobie czegoś więcej. Zaburzenia osobowości, zaburzenia w sferze emocji, zaburzenia lękowe ( nerwice, natręctwa, fobie, napady lęku), zaburzenia afektywne ( zmiany nastrojów, depresja), zaburzenia odżywiania ( anoreksja, bulimia ), poradnictwo psychologiczne, diagnostyka psychologiczna.

Zajmuję się problemami takimi jak: uzależnienie od substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi, uzależnieniami od seksu/cyberseksu, uzależnieniem od pornografii, uzależnieniem od masturbacji.

W dziedzinie seksuologii: zaburzenia erekcji, zaburzenia wytrysku, zaburzenia orgazmu, zaburzenia reakcji genitalnej,  awersja seksualna, oziębłość seksualna, zespoły bólowe (pochwica, dyspareunia), spadek libido, nadmierny popęd seksualny, itp.), orientacja egodystoniczna, nadużycia seksualne, parafilie ( pedofilia, sadyzm seksualny, …),  transwestytyzm,  transseksualizm, nieprawidłowy rozwój seksualny, terapia par

LGBT – Orientacja seksualna jest pojęciem wielowymiarowym, który nie podlega leczeniu. Odnosi się do wszystkich aspektów życia.  Zapraszam do współpracy osoby, które odczuwają trudności w obszarze akceptacji siebie, swojej seksualności, orientacji seksualnej, zaburzeniami seksualnym, poczuciem wykluczenia społecznego.

Copyright by KAAR-MED 2021. All rights reserved.