PN-PT08:00-20:00SO08:00-14:00ZADZWOŃ DO NAS+48 535 154 731

ośrodek LEGIONOWO


dla dzieci i młodzieży

wizyty na NFZ, wizyty prywatne

zobacz

dla dorosłych

wizyty prywatne

zobacz


wsparcie psychologiczne

dla dzieci i młodzieży
LEGIONOWO / wizyty na NFZ / dzieci i młodzież, dorośli

Lucjan Koterba

PSYCHOTERAPEUTA / psychoterapia indywidualna, rodzinna i grupowa, warsztaty

Obecnie przygotowuje się do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Terapeuta Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, członek Polskiego Towarzystwa Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Swoje 8-letnie doświadczenie zawodowe w pracy psychologa i psychoterapeuty zdobył pracując w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych oraz Socjoterapeutycznych. Specjalizuje się w pracy z młodzieżą, osobami dorosłymi i rodzinami prowadząc psychoterapię rodzinną, indywidualną oraz grupową.


  • Więcej informacji
Więcej informacji

Prowadzi warsztaty dotyczące pracy z młodzieżą dla rodziców, nauczycieli, wychowawców.
Ukończył psychologię na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Kwalifikację do prowadzenia terapii zdobył kształcąc się w certyfikowanej Szkole Terapeutycznej Polskiego Instytutu Ericksonowskiego. Umiejętności psychoterapeutyczne podnosił w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz w Polskim Towarzystwie Terapii Motywującej.


Rejestracja na NFZ


LEGIONOWO / wizyty na NFZ / dzieci i młodzież, dorośli

Katarzyna Hop-Drzewiecka

PSYCHOTERAPEUTA / psychoterapia indywidualna

Jestem psychologiem z dziesięcioletnim stażem pracy w zawodzie. Jako psychoterapeuta pracuję od 2017 r. Ukończyłam studia psychologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim o specjalności Psychologia kliniczna i osobowości oraz czteroletnie całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt. Stale podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w warsztatach i szkoleniach. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u akredytowanych superwizorów. Pracuję zgodnie z kodeksem zawodowym psychologa i psychoterapeuty.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w szpitalach psychiatrycznych, fundacjach pozarządowych pracując z osobami niepełnosprawnymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym, szkołach publicznych i prywatnych oraz poradniach psychologiczno-psychoterapeutycznych. W ramach praktyki zawodowej prowadzę psychoterapię indywidualną nastolatków i dorosłych. Posiadam doświadczenie w diagnozie kłopotów emocjonalnych, edukacyjnych, wychowawczych i społecznych dzieci i młodzieży oraz wspieraniu rodziców w radzeniu sobie z wyzwaniami, jakie stawia przed nimi wychowywanie dzieci. Jestem twórcą autorskich warsztatów dla dzieci i młodzieży z zakresu rozwijania inteligencji emocjonalnej oraz warsztatów wspierających kompetencje rodzicielskie. W pracy terapeutycznej stosuję podejście holistyczne, zakładając nierozerwalne połączenie ciała, emocji i umysłu oraz środowiska, w którym żyje dana osoba. Korzystam z różnorodnych metod pracy, adekwatnych do potrzeb i problemów pacjentów z jakimi pracuję.


Rejestracja na NFZ


LEGIONOWO / wizyty na NFZ, wizyty prywatne / dzieci i młodzież

Anna Krawczyk

PSYCHOLOG / konsultacje indywidualne, terapia rodzin, terapia grupowa, warsztaty

Z wykształcenia jestem psychologiem, specjalizowałam się w psychologii sądowej i penitencjarnej oraz w psychologii zdrowia i niepełnosprawności. Ukończyłam szkołę podyplomową w zakresie Stosowanej Analizy Zachowania, obecnie jestem w trakcie kolejnych studiów. Początkowo w obszarze moich zainteresowań zawodowych znajdowały się osoby osadzone w zakładach karnych na oddziałach terapeutycznych, jednak podczas stażu w organizacji non-profit miałam okazję poznać młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym i demoralizacją – dzieci z domów dziecka i rodzin zastępczych, z rodzin o zaburzonych funkcjach opiekuńczo-wychowawczych. Od tamtej pory swoje działania zawodowe skupiłam na wsparciu prawidłowego funkcjonowania rodziny, aby pomóc uniknąć szeregu zagrożeń, jakie niesie za sobą życie w rodzinie niepełnej czy w jakikolwiek sposób dysfunkcyjnej.


  • Więcej informacji
Więcej informacji

Ważne jest dla mnie podnoszenie kwalifikacji. Pogłębianie, porządkowanie posiadanej wiedzy i zdobywanie nowej leży u podstaw mojej filozofii zawodowej. Czuję się kompetentna w zakresie, w jakim deklaruje możliwość pomocy klientom: diagnoza przesiewowa zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży, rozwijanie zachowań deficytowych, redukowanie zachowań niepożądanych, a także generalizacja i utrzymanie w czasie efektów terapii; podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców/opiekunów; programy wzmacniania rodziny; programy indywidualne, dopasowane do konkretnych sytuacji w danej rodzinie. Profilaktyka i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, a także profilaktyka krzywdzenia dzieci. Daleka jestem od myślenia o pacjentach jak o „przypadkach”. Za każdą zgłoszoną sprawą stoją ludzie – rodzice, dzieci, osoby z twarzami, imionami, swoją historią. Pracuję w oparciu o nawiązanie bezpiecznej relacji z klientami. W procesie poszukiwania podłoża dysfunkcji ważne jest zaufanie do psychologa, poczucie nie bycia ocenianym, krytykowanym. Uważam, że zapewniam klientom dogodne warunki do owocnego wychodzenia z kryzysu.
Pracuję z grupami (warsztaty, grupy wsparcia) i osobami indywidualnymi (dziecko, rodzic, rodzina).
W czasie wolnym najchętniej czytam książki, praktykuję mindfulness i spędzam czas z moją rodziną.


Rejestracja na NFZWizyta prywatna


LEGIONOWO / wizyty na NFZ / dzieci i młodzież

Marta Górska

PSYCHOLOG

Dyplom psychologa zdobyłam na Uniwersytecie SWPS, gdzie ukończyłam Psychologię kliniczną i zdrowia. Jestem psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w trakcie szkolenia w szkole Psychoterapii Crescentia. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Swoje doświadczenie zdobyłam zarówno w placówkach oświatowych jak i w pracy klinicznej. Pracowałam z osobami neuroatypowymi, zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, zmagającymi się z zaburzeniami lękowymi czy depresją.


Rejestracja na NFZ


LEGIONOWO / wizyty na NFZ / dzieci i młodzież

Karolina Wołyniak

PSYCHOLOG

Z wykształcenia jestem psychologiem. Studia magisterskie skończyłam z dwiema specjalnościami: psychoterapia i terapia seksuologiczna oraz psychologia kliniczna. Ukończyłam studia podyplomowe na kierunku Przygotowanie pedagogiczne oraz edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu. Swoje doświadczenie zdobywałam pracując z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym, w placówce publicznej oraz prywatnej. Aktualnie  poszerzam swoją wiedzę uczęszczając na roczne szkolenie podyplomowe- psychoterapia behawioralna dzieci i młodzieży z elementami III fali.Rejestracja na NFZ


LEGIONOWO / wizyty na NFZ / dzieci i młodzież

Rafał Suchta

PSYCHOLOG

Jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie czteroletniego szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczo behawioralnej. Dotychczasowe doświadczenie zdobywałem pracując w poradniach publicznych i prywatnych oraz w szpitalu psychiatrycznym. Dodatkowo pracowałem w organizacjach pozarządowych pracując z osobami w kryzysie psychicznym i udzielałem wsparcia ich rodzinom.
Studia psychologiczne ukończyłem na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Dodatkowo ukończyłem studia podyplomowe z zakresu Diagnozy psychologicznej w praktyce klinicznej na SWPS i studium Pomocy psychologicznej i Interwencji kryzysowej w Instytucie Psychologii Zdrowia. Jestem certyfikowanym diagnostą ADOS-2. Obecnie uczestniczę w czteroletnim szkoleniu z zakresu psychoterapii poznawczo- behawioralnej akredytowanym przez PTTPB.

W Poradni psychologiczno-psychoterapeutycznej Kaarmed pracuję z dziećmi i młodzieżą. Udzielam również wsparcia psychologicznego rodzicom/opiekunom pacjentów. Swoją pracę opieram o budowanie relacji terapeutycznej, jak i naukowo potwierdzone metody pracy.


Rejestracja na NFZ


LEGIONOWO / wizyty na NFZ / dzieci i młodzież

Izabela Wisznia

PSYCHOLOG

Magister psychologii ze specjalizacją kliniczną. Ukończyłam także studia podyplomowe przygotowania pedagogicznego. Zajmuję się terapią psychologiczną dzieci, młodzieży i młodych dorosłych z zaburzeniami lękowymi, rozwojowymi i zachowania. Pracuję z osobami z obniżonym nastrojem, doświadczającymi trudności w relacjach rówieśniczych oraz znajdującymi się w trudnych sytuacjach życiowych. Nieustannie doskonalę swój warsztat pracy biorąc udział w licznych kursach i szkoleniach. Jestem certyfikowaną trenerką Treningu Umiejętności Społecznych oraz Treningu Kontroli Złości.Rejestracja na NFZ


LEGIONOWO / wizyty na NFZ / dzieci i młodzież

Marta Skłodowska

PSYCHOLOG

Z wykształcenia jestem magistrem psychologii, ze specjalnością psychologii klinicznej i zdrowia z dyplomem Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Po zakończeniu studiów uczestniczę w 4-letnim całościowym szkoleniu w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Szkoła Terapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT-EDU posiada rekomendacje Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB), które jest członkiem European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT).

Dotychczasowe doświadczeniem zdobywałam pracując w Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym „Szczęśliwe Dzieci” oraz w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych. W obydwu miejscach prowadziłam terapie zarówno indywidualne, jak i grupowe.

W swojej pracy wspieram dzieci i młodzież w:
– problemach dnia codziennego, w szkole i najbliższym otoczeniu,
– problemach społecznych,
– budowaniu pewności siebie i wiary we własne możliwości,
– doświadczaniu kryzysu, stanów lękowych i depresyjnych


  • Więcej informacji
Więcej informacji

Wierzę, że bezpieczna przestrzeń, relacja oparta na zaufaniu oraz spojrzenie na świat dziecka jego oczami, to klucz do efektownej pomocy. Do każdego mniejszego i większego pacjenta podchodzę z empatią oraz otwartością.


Rejestracja na NFZ


LEGIONOWO / wizyty na NFZ / dzieci i młodzież

Robert Kadej

TERAPEUTA ŚRODOWISKOWY

Jestem absolwentem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. (specjalizacja – pedagogika społeczna.)
Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą dzięki praktyce w Domu Dziecka oraz Centrum Interwencji Kryzysowej w Giżycku.  Pracowałem także w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Warszawie w którym m.in. udzielałem  wsparcia starszym osobom z zaburzeniami demencyjnymi. W najbliższej przyszłości zamierzam podjąć studia podyplomowe na kierunku psychoterapia dzieci I młodzieży.

Rejestracja na NFZ


LEGIONOWO / wizyty na NFZ / dzieci i młodzież

Katarzyna Chmielewska

TERAPEUTA ŚRODOWISKOWY

Rejestracja na NFZ


LEGIONOWO / wizyty na NFZ / dzieci i młodzież

Sylwia Wasilewicz

TERAPEUTA ŚRODOWISKOWY

Logopeda bilingwalny – muzykoterapeuta – wokalistka – nauczyciel śpiewu.

Zajęcia prowadzi unikalną metodą polegająca na połączeniu umiejętności wokalizy i uczenia śpiewu, z wiedzą i doświadczeniem dyplomowanego i doświadczonego logopedy bilingwalnego.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami z problemami wymowy, zaburzeniami neurorozwojowymi, osobami jąkającymi się, posiadającymi orzeczenie ICD-11 (zaburzenia ze spektrum autyzmu)

Dzięki tym umiejętnościom i wielkiemu doświadczeniu potrafi skutecznie namierzyć i usunąć przyczyny i bariery w komunikacji językowej, które mogą zaburzać rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny dziecka.Rejestracja na NFZ


wsparcie psychologiczne

dla dorosłychZarezerwuj wizytę w naszej klinice

Rezerwacja
online

W naszej przychodni prowadzimy rezerwację on-line przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu. W godzinach otwarcia przychodni zapraszamy także do kontaktu telefonicznego.

ZAPISZ SIĘ

Copyright by KAAR-MED 2021. All rights reserved.