PN-PT08:00-20:00SO08:00-14:00ZADZWOŃ DO NAS+48 535 154 731

ośrodek LEGIONOWO


dla dzieci i młodzieży

wizyty na NFZ, wizyty prywatne

zobacz

dla dorosłych

wizyty prywatne

zobacz


wsparcie psychologiczne

dla dzieci i młodzieży
LEGIONOWO / wizyty na NFZ / dzieci i młodzież

Magdalena Waszczyńska-Warda

PSYCHOTERAPEUTA / psychoterapia indywidualna, terapia uzależnień

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu o specjalności -psychologia kliniczna. Ukończyłam Podyplomowe Studium Profilaktyki Uzależnień na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Studium  Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia, oraz Polsko – Niemiecki Instytut Terapii Uzależnień zakończony uzyskaniem certyfikatu Specjalisty Psychoterapii Uzależnień (certyfikat nr 937 Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).

Jestem również absolwentką Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodku Regeneracja. Pracuje w różnych nurtach (psychodynamicznym, systemowym, behawioralno-poznawczym) integrując te podejścia na bazie myślenia psychodynamicznego. W swojej praktyce stosuje  metodę MBT – terapię opartą na mentalizacji.


  • Więcej informacji
Więcej informacji

Cały czas podwyższam swoje kwalifikacje i doskonalę umiejętności uczestnicząc w licznych warsztatach, treningach, konferencjach, oraz poddając swoją pracę regularnej superwizji. Odbyłam staż psychoterapeutyczny w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Posiadam sześcioletnie doświadczenie w prowadzeniu terapii grupowej i indywidualnej osób uzależnionych i współuzależnionych oraz DDA, które zdobywałam w Poradni Uzależnień.

Przez 12 lat pracowałam w szkole gdzie zajmowałam się diagnozą i terapią dzieci mających trudności emocjonalne i społeczne o różnym podłożu (m.in. zaburzenia lękowe, zachowania agresywne, dzieci z Zespołem Aspergera i Zespołem Tourett’a, oraz nadpobudliwością psychoruchową). Prowadziłam także zajęcia z uczniami upośledzonymi umysłowo w stopniu lekkim. Mam też kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi mutystycznymi i mającymi inne zaburzenia lękowe, które zdobywałam w Poradni Mutyzmu „Mówię”.

W Poradni Psychoterapeutyczno-Psychologicznej zajmuje się psychoterapią dzieci, młodzieży i młodych dorosłych oraz rodzin. Szczególnie pasjonuje ją terapia  dzieci z zaburzeniami lękowymi i cierpiącymi ma mutyzm wybiórczy.

Prywatnie mężatka, mama Kajetana i Antoniego oraz posiadaczka kota Bronka.


Rejestracja na NFZ


LEGIONOWO / wizyty na NFZ, wizyty prywatne / dzieci i młodzież

Anna Krawczyk

PSYCHOLOG / konsultacje indywidualne, terapia rodzin, terapia grupowa, warsztaty

Z wykształcenia jestem psychologiem, specjalizowałam się w psychologii sądowej i penitencjarnej oraz w psychologii zdrowia i niepełnosprawności. Ukończyłam szkołę podyplomową w zakresie Stosowanej Analizy Zachowania, obecnie jestem w trakcie kolejnych studiów. Początkowo w obszarze moich zainteresowań zawodowych znajdowały się osoby osadzone w zakładach karnych na oddziałach terapeutycznych, jednak podczas stażu w organizacji non-profit miałam okazję poznać młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym i demoralizacją – dzieci z domów dziecka i rodzin zastępczych, z rodzin o zaburzonych funkcjach opiekuńczo-wychowawczych. Od tamtej pory swoje działania zawodowe skupiłam na wsparciu prawidłowego funkcjonowania rodziny, aby pomóc uniknąć szeregu zagrożeń, jakie niesie za sobą życie w rodzinie niepełnej czy w jakikolwiek sposób dysfunkcyjnej.


  • Więcej informacji
Więcej informacji

Ważne jest dla mnie podnoszenie kwalifikacji. Pogłębianie, porządkowanie posiadanej wiedzy i zdobywanie nowej leży u podstaw mojej filozofii zawodowej. Czuję się kompetentna w zakresie, w jakim deklaruje możliwość pomocy klientom: diagnoza przesiewowa zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży, rozwijanie zachowań deficytowych, redukowanie zachowań niepożądanych, a także generalizacja i utrzymanie w czasie efektów terapii; podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców/opiekunów; programy wzmacniania rodziny; programy indywidualne, dopasowane do konkretnych sytuacji w danej rodzinie. Profilaktyka i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, a także profilaktyka krzywdzenia dzieci. Daleka jestem od myślenia o pacjentach jak o „przypadkach”. Za każdą zgłoszoną sprawą stoją ludzie – rodzice, dzieci, osoby z twarzami, imionami, swoją historią. Pracuję w oparciu o nawiązanie bezpiecznej relacji z klientami. W procesie poszukiwania podłoża dysfunkcji ważne jest zaufanie do psychologa, poczucie nie bycia ocenianym, krytykowanym. Uważam, że zapewniam klientom dogodne warunki do owocnego wychodzenia z kryzysu.

Pracuję z grupami (warsztaty, grupy wsparcia) i osobami indywidualnymi (dziecko, rodzic, rodzina).

W czasie wolnym najchętniej czytam książki, praktykuję mindfulness i spędzam czas z moją rodziną.


Wizyta prywatna


LEGIONOWO / wizyty na NFZ, wizyty prywatne / dzieci i młodzież, dorośli

Lucjan Koterba

PSYCHOTERAPEUTA / psychoterapia indywidualna, rodzinna i grupowa, warsztaty

Obecnie przygotowuje się do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Terapeuta Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, członek Polskiego Towarzystwa Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Swoje 8-letnie doświadczenie zawodowe w pracy psychologa i psychoterapeuty zdobył pracując w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych oraz Socjoterapeutycznych. Specjalizuje się w pracy z młodzieżą, osobami dorosłymi i rodzinami prowadząc psychoterapię rodzinną, indywidualną oraz grupową.


  • Więcej informacji
Więcej informacji

Prowadzi warsztaty dotyczące pracy z młodzieżą dla rodziców, nauczycieli, wychowawców.
Ukończył psychologię na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Kwalifikację do prowadzenia terapii zdobył kształcąc się w certyfikowanej Szkole Terapeutycznej Polskiego Instytutu Ericksonowskiego. Umiejętności psychoterapeutyczne podnosił w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz w Polskim Towarzystwie Terapii Motywującej.


Wizyta prywatna


LEGIONOWO / wizyty na NFZ / dzieci i młodzież

Dominik Próchniak

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA / psychoterapia indywidualna

Psycholog i psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Absolwent Psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczenie w pracy zdobywał w Młodzieżowym Ośrodku wychowawczym dla Chłopców w Krakowie, na Oddziale psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Specjalizuje się w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami neurorozwojowymi (tj. zaburzeniami ze spektrum Autyzmu, ADHD, specyficznymi zaburzeniami uczenia się, niepełnosprawnością intelektualną), zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami zachowania i emocji. Prowadzi terapię indywidualną dzieci i młodzieży, poradnictwo psychologiczne i trening wychowawczy dla rodziców.


  • Więcej informacji
Więcej informacji

W pracy korzysta z metod terapii poznawczo- behawioralnej. Jest to nurt który zakłada, że przyczyną trudności emocjonalnych i społecznych oraz głównym obszarem pracy terapeutycznej jest sposób w jaki jednostka postrzega świat. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji tzn. konsultuje się z bardziej doświadczonym psychoterapeutą.


Rejestracja na NFZ


LEGIONOWO / wizyty na NFZ / dzieci i młodzież

Natalia Wall

PSYCHOTERAPEUTA / konsultacje indywidualne

Psycholog, Psychoterapeuta dzieci i młodzieży
jestem absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacje – kliniczna dziecka oraz wychowawcza stosowana). Ukończyłam czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w Szkole Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Ośrodku Regeneracja i Laboratorium Psychoedukacji. W ramach rozwoju zawodowego odbyłam staże w placówkach Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii, Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz w Ośrodku Regeneracja.


  • Więcej informacji
Więcej informacji

Stale się rozwijam uczestnicząc w kursach i szkoleniach o tematyce diagnozy i terapii dzieci, młodzieży oraz rodzin. Od ponad 12 lat pracuję z dziećmi i młodzieżą. Doświadczenie zdobywałam współpracując z domami dziecka, przedszkolami i żłobkami poprzez pracę opiekuńczą oraz wsparcie psychologiczne.
Pracuję w podejściu psychodynamicznym, analizując proces zachodzący w relacji z dzieckiem w gabinecie, podczas zabawy i wzajemnej wymiany. Podczas pracy z diadami rodzic – dziecko wspieram regulację emocji i komunikacji pomiędzy nimi, a także rodziców w odczytywaniu komunikatów niemowląt podczas wspólnej pracy w gabinecie.
Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.
Interesuje się obszarem zaburzeń więzi, somatyzacją oraz zaburzeniami lękowymi u dzieci.
W poradni prowadzę terapię dzieci i młodzieży, konsultacje wychowawcze dla rodziców, konsultacje rodziców doświadczających trudności pojawiających się w pierwszych latach życia dziecka, wsparcie rodzin w procesie adopcyjnym oraz po jego zakończeniu, konsultacje rodziców dzieci z trudnościami wrodzonymi.


Rejestracja na NFZ


LEGIONOWO / wizyty na NFZ / dzieci i młodzież

Robert Kadej

TERAPEUTA ŚRODOWISKOWY

Jestem absolwentem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. (specjalizacja – pedagogika społeczna.)
Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą dzięki praktyce w Domu Dziecka oraz Centrum Interwencji Kryzysowej w Giżycku.  Pracowałem także w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Warszawie w którym m.in. udzielałem  wsparcia starszym osobom z zaburzeniami demencyjnymi. W najbliższej przyszłości zamierzam podjąć studia podyplomowe na kierunku psychoterapia dzieci I młodzieży.

  • Więcej informacji
Więcej informacji

Rejestracja na NFZ


wsparcie psychologiczne

dla dorosłych
LEGIONOWO / wizyty prywatne / dorośli

Joanna Dziudzia

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA / psychoterapia indywidualna

Jestem psychologiem, psychoterapeutą. Prowadzę psychoterapię indywidualną oraz terapię par, w języku polskim i angielskim.Pomagam osobom które doświadczają trudności w relacjach, różnego rodzaju kryzysów życiowych, emocjonalnych, zmagających się lękiem i niepokojem, z nadmiernym stresem, poczuciem straty, trudnościami w relacjach rodzinnych, zawodowych, niskim poczuciem własnej wartości, oraz objawami psychosomatycznymi. Pracuję w podejściu ericksonowskim, które uwzględnia kontekst systemowy, oraz Resource Therapy – pracy z częściami osobowości.


  • Więcej informacji
Więcej informacji

Jestem certyfikowanym Clinical Resource Therapist, oraz Resource Therapy Trainer. Szkoliłam się u twórcy tego podejścia PhD Gordona Emmersona w Zurichu/Szwajcaria i w Ubud, Bali/Indonezja.
Ukończyłam całościowy 4,5 letni Kurs Psychoterapii, atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, w Polskim Instytucie Ericksonowskim, oraz kurs Psychoterapii Par i Małżeństw.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam: w Ośrodku Zdrowia Psychicznego i Problemów Rodzinnych Synapsis, w Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych (Centrum Psychoterapii), oraz Poradni Zdrowia Psychicznego w Szpitalu na ul. Nowowiejskiej w Warszawie.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji, uczestniczę w wielu szkoleniach, konferencjach, warsztatach, prowadzonych w kraju i za granicą.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.


Wizyta prywatna


LEGIONOWO / wizyty prywatne / dorośli

Anna Domańska

PSYCHOLOG, SEKSUOLOG / psychoterapia indywidualna

Jestem absolwentką psychologii klinicznej na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS, gdzie kończę również studia podyplomowe na kierunku seksuologia kliniczna. Jestem praktykiem terapii ACT (Terapia Akceptacji i Zaangażowania), a w swojej pracy kieruję się przekonaniem, że każdy, mimo przeżywanych trudności, ma potencjał, aby w pełni cieszyć się życiem.

  • Więcej informacji
Więcej informacji

Posiadam doświadczenie w pracy z osobami terminalnie chorymi, a od dwóch lat współpracuję także z organizacją wspierającą osoby LGBT+. Oferuję poradnictwo i wsparcie psychologiczne osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, zmagającym z zaburzeniami nastroju, przeżywającym silny stres lub żałobę. Prowadzę także konsultacje seksuologiczne. Pracuję również w języku angielskim i włoskim.


Wizyta prywatna


Zarezerwuj wizytę w naszej klinice

Rezerwacja
online

W naszej przychodni prowadzimy rezerwację on-line przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu. W godzinach otwarcia przychodni zapraszamy także do kontaktu telefonicznego.

ZAPISZ SIĘ

Copyright by KAAR-MED 2021. All rights reserved.