PN-PT08:00-20:00SO08:00-14:00ZADZWOŃ DO NAS+48 535 154 731

Anna Krawczyk

Psycholog, psychoterapeutaZ wykształcenia jestem psychologiem, specjalizowałam się w psychologii sądowej i penitencjarnej oraz w psychologii zdrowia i niepełnosprawności. Ukończyłam szkołę podyplomową w zakresie Stosowanej Analizy Zachowania, obecnie jestem w trakcie kolejnych studiów. Początkowo w obszarze moich zainteresowań zawodowych znajdowały się osoby osadzone w zakładach karnych na oddziałach terapeutycznych, jednak podczas stażu w organizacji non-profit miałam okazję poznać młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym i demoralizacją – dzieci z domów dziecka i rodzin zastępczych, z rodzin o zaburzonych funkcjach opiekuńczo-wychowawczych. Od tamtej pory swoje działania zawodowe skupiłam na wsparciu prawidłowego funkcjonowania rodziny, aby pomóc uniknąć szeregu zagrożeń, jakie niesie za sobą życie w rodzinie niepełnej czy w jakikolwiek sposób dysfunkcyjnej.

Ważne jest dla mnie podnoszenie kwalifikacji. Pogłębianie, porządkowanie posiadanej wiedzy i zdobywanie nowej leży u podstaw mojej filozofii zawodowej. Czuję się kompetentna w zakresie, w jakim deklaruje możliwość pomocy klientom: diagnoza przesiewowa zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży, rozwijanie zachowań deficytowych, redukowanie zachowań niepożądanych, a także generalizacja i utrzymanie w czasie efektów terapii; podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców/opiekunów; programy wzmacniania rodziny; programy indywidualne, dopasowane do konkretnych sytuacji w danej rodzinie. Profilaktyka i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, a także profilaktyka krzywdzenia dzieci. Daleka jestem od myślenia o pacjentach jak o „przypadkach”. Za każdą zgłoszoną sprawą stoją ludzie – rodzice, dzieci, osoby z twarzami, imionami, swoją historią. Pracuję w oparciu o nawiązanie bezpiecznej relacji z klientami. W procesie poszukiwania podłoża dysfunkcji ważne jest zaufanie do psychologa, poczucie nie bycia ocenianym, krytykowanym. Uważam, że zapewniam klientom dogodne warunki do owocnego wychodzenia z kryzysu.

Pracuję z grupami (warsztaty, grupy wsparcia) i osobami indywidualnymi (dziecko, rodzic, rodzina).

W czasie wolnym najchętniej czytam książki, praktykuję mindfulness i spędzam czas z moją rodziną.

Copyright by KAAR-MED 2021. All rights reserved.