PN-PT08:00-20:00SO08:00-14:00ZADZWOŃ DO NAS+48 535 154 731

Magdalena Waszczyńska

Psycholog, PsychoterapeutaJestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu o specjalności -psychologia kliniczna. Ukończyłam Podyplomowe Studium Profilaktyki Uzależnień na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Studium  Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia, oraz Polsko – Niemiecki Instytut Terapii Uzależnień zakończony uzyskaniem certyfikatu Specjalisty Psychoterapii Uzależnień (certyfikat nr 937 Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych). Obecnie jestem słuchaczką szkolenia dla psychoterapeutów w  Szkole Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Ośrodku Regeneracja i Laboratorium Psychoedukacji (szkolenie przygotowujące do uzyskania Certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego).

Cały czas podwyższam swoje kwalifikacje i doskonalę umiejętności uczestnicząc w licznych warsztatach, treningach, konferencjach, oraz poddając swoją pracę regularnej superwizji. Odbyłam staż psychoterapeutyczny w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Posiadam sześcioletnie doświadczenie w prowadzeniu terapii grupowej i indywidualnej osób uzależnionych i współuzależnionych oraz DDA, które zdobywałam w Poradni Uzależnień.

Przez 12 lat pracowałam w szkole gdzie zajmowałam się diagnozą i terapią dzieci mających trudności emocjonalne i społeczne o różnym podłożu (m.in. zaburzenia lękowe, zachowania agresywne, dzieci z Zespołem Aspergera i Zespołem Tourett’a, oraz nadpobudliwością psychoruchową). Prowadziłam także zajęcia z uczniami upośledzonymi umysłowo w stopniu lekkim. Mam też kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi mutystycznymi i mającymi inne zaburzenia lękowe, które zdobywałam w Poradni Mutyzmu „Mówię”.

W Poradni Psychoterapeutyczno-Psychologicznej zajmuje się psychoterapią dzieci, młodzieży i młodych dorosłych oraz rodzin. Szczególnie pasjonuje ją terapia  dzieci z zaburzeniami lękowymi i cierpiącymi ma mutyzm wybiórczy.

Prywatnie mężatka, mama Kajetana i Antoniego oraz posiadaczka kota Bronka.

Copyright by KAAR-MED 2021. All rights reserved.