PN-PT08:00-20:00SO08:00-14:00ZADZWOŃ DO NAS+48 535 154 731

ośrodek URSYNÓWwsparcie psychologiczne

dla dzieci i młodzieży
URSYNÓW / wizyty na NFZ / dzieci i młodzież

Monika Beck

LEKARZ PSYCHIATRA

Absolwent Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie oraz Akademii kompetencji Trenerskich. Ukończył szkolenie terapeutyczne w nurcie Terapii Kreatywnej zorientowanej kulturowo. Autor warsztatu Akademii Troskliwego Rodzica i certyfikowany trener Treningu Skutecznego Rodzica metodą dr Thomasa Gordona. Członek zarządu sekcji psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologii Klinicznej. Zrealizował czteroletni proces certyfikacyjny w zakresie psychoterapii poznawczo – behawioralnej w Centrum CBT Cognitive Behavioral Therapy. Zrealizował dwuletnie-szkolenie psychoterapii jungowskiej i analitycznej pod patronatem International Association for Analytical Psychology (IAAP).


Rejestracja na NFZURSYNÓW / wizyty prywatne / dzieci i młodzież

Anna Rahnama

LEKARKA, REZYDENTKA PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując zarówno w oddziale stacjonarnym psychiatrii dziecięcej, Poradniach Zdrowia Psychicznego, a także dyżurując w ramach psychiatrycznej izby przyjęć. Od 2020 roku współpracuje z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę jako lekarz konsultant.

Odbyła kursy specjalizacyjne z zakresu kompleksowego leczenia najważniejszych zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży oraz kurs Psychoterapii w leczeniu zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. Pracuje z dziećmi i młodzieżą do 18 roku życia. Posiada uprawnienia do wypisywania zaświadczeń lekarskich, recept, zwolnień L4.

Zajmuje się diagnozą i leczeniem zaburzeń psychicznych wieku rozwojowego, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju, zaburzeń odżywiania, zaburzeń ze spektrum autyzmu, PTSD, ADHD oraz zaburzeń zachowania.


WIZYTA PRYWATNAURSYNÓW / wizyty na NFZ / dzieci i młodzież

Lidia Bednarczyk

PSYCHOTERAPEUTA / konsultacje indywidualne

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Regularnie pracuję z osobami przeżywającymi kryzys, doświadczającymi trudności w relacjach międzyludzkich, żyjącymi w lęku lub poczuciu straty, zmagającymi się z problemami psychosomatycznymi. W swojej pracy bazuję przede wszystkim na podejściu Gestalt. Korzystam także z wiedzy z zakresu Analizy Transakcyjnej oraz systemowego rozumienia rodziny. Za cel terapii uważam przywrócenie osobie, z którą pracuję samej siebie oraz twórczego sposobu funkcjonowanie w świecie. Dużą wagę przywiązuję do relacji terapeutycznej opartej na zaufaniu i szacunku do wyjątkowości każdego człowieka i jego otoczenia. Umiejętności psychoterapeutyczne doskonalę poprzez systematyczną superwizję. Pracuję zgodnie z kodeksem etycznym EAGT.


 • Więcej informacji
Więcej informacji

Brała udział w konferencjach poświęconych zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży oraz ukończyła liczne szkolenia doskonaląc swój warsztat pracy. Doświadczenie zdobywała pracując w poradniach, szkołach, przedszkolach jak i przy licznych projektach w Stowarzyszeniu Terapeutów. Odbyła również staż kliniczny w Szpitalu Wolskim na oddziale psychiatrycznym. W Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie brała udział w kursie psychoterapii w nurcie psychodynamicznym.

W poradni zajmuje się diagnozą i terapią.


Rejestracja na NFZURSYNÓW / wizyty na NFZ / dzieci i młodzież

Piotr Wiśniewski

PSYCHOLOG

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą w trakcie certyfikacji w Szkole psychoterapii poznawczo-behawioralnej Centrum CBT w Warszawie. Ukończyłem studia psychologiczne na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym z siedzibą w Warszawie. Doświadczenie zdobywałem/m, poprzez pracę w przedszkolach integracyjnych i terapeutycznych. Prowadzę zajęcia z Treningu Umiejętności Społecznych. W poradni prowadzę diagnozę psychologiczną oraz konsultacje wspierające rodziców, dzieci i młodzież.


Rejestracja na NFZ  URSYNÓW / wizyty na NFZ / dzieci i młodzież

  Magdalena Sutkowska

  PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA

  Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Ukończyłam całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w warszawskim ośrodku INTRA oraz pierwszy stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w CTSR. Prowadzę procesy terapeutyczne w nurcie integracyjnym a szczególnie bliskie jest mi podejście humanistyczne.
  Ogromne znaczenie ma w moim odczuciu zbudowanie z Klientem bezpiecznej relacji oraz zapewnienie mu pozbawionej ocen i napięcia przestrzeni do przyglądania się swoim kłopotom. W pracy z młodymi ludźmi staram się akcentować ich zasoby, wspieram ich w mierzeniu się z trudnościami.


  Rejestracja na NFZ  URSYNÓW / wizyty na NFZ / dzieci i młodzież

  Adam Wojciechowski

  PSYCHOTERAPEUTA

  Absolwent Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie oraz Akademii kompetencji Trenerskich. Ukończył szkolenie terapeutyczne w nurcie Terapii Kreatywnej zorientowanej kulturowo. Autor warsztatu Akademii Troskliwego Rodzica i certyfikowany trener Treningu Skutecznego Rodzica metodą dr Thomasa Gordona. Członek zarządu sekcji psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologii Klinicznej. Zrealizował czteroletni proces certyfikacyjny w zakresie psychoterapii poznawczo – behawioralnej w Centrum CBT Cognitive Behavioral Therapy. Zrealizował dwuletnie-szkolenie psychoterapii jungowskiej i analitycznej pod patronatem International Association for Analytical Psychology (IAAP).

  • Więcej informacji
  Więcej informacji
  Pracował

  Szpital p.w. Przemienienia Pańskiego Warszawa, Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju Uniwersytet

  SWPS, Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu, Poradnia Zdrowia Psychicznego, I Oddział Szpitala Psychiatrycznego w Józefowie, Szpital Psychiatryczny Nowowiejska SWPZPOZ w Warszawie

  Specjalizuje się w: terapii zaburzeń psychosomatycznych, zaburzeniach lękowych, zaburzeniach depresyjnych, toksycznych relacjach, sytuacjach mobbingu, sytuacjach wypalenia zawodowego, zaburzeniach odżywania, interwencji kryzysowej.
  Zajmuję się również profesjonalną pomocą dzieciom, które mają trudności w kontaktach z rówieśnikami i nauczycielami, które przejawiają zachowania agresywne i autodestrukcyjne.

  Rejestracja na NFZ  URSYNÓW / wizyty na NFZ / dzieci i młodzież

  Dorota Kurowska

  PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA

  Wykształcenie:

  • Uniwersytet Warszawski – Wydział Psychologii-Magister psychologii, specjalność psychologia kliniczna dziecka, oraz wspomaganie dzieci z problemami rozwojowymi
  • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej SWPS- Studia podyplomowe – Konflikty i mediacje rodzinne oraz Psychoonkologia
  • Szkoła Terapii Poznawczo Behawioralnej
  • Instytut Psychiatrii i Neurologii – Szkolenie w zakresie Terapii Rodzin atestowany przez Zarząd Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

  Jestem psychologiem z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi oraz rodzinami. Doświadczenie zdobywałam pracując w państwowych i prywatnych placówkach, takich jak szpital psychiatryczny oraz poradnia zdrowia psychicznego. Ukończyłam 4-letnią  Szkołę Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Centrum CBT w Warszawie pod kierunkiem dr Anity Bryńskiej oraz 2 -letnie szkolenie w zakresie terapii systemowej – terapii rodzin prowadzone przez prof. Irenę Namysłowską w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.


  Rejestracja na NFZ  URSYNÓW / wizyty na NFZ / dzieci i młodzież

  Aleksandra Wrona

  PSYCHOLOG / konsultacje indywidualne, interwencja kryzysowa

  Jestem psychologiem oraz interwentem kryzysowym. Zajmuję się wstępną diagnozą psychologiczną a także wsparciem psychologicznym dzieci i młodzieży z trudnościami emocjonalnymi oraz społecznymi. Udzielam porad wychowawczych dla opiekunów i rodziców. Prowadzę terapię dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (autyzm, zespół Aspergera).


  • Więcej informacji
  Więcej informacji

  Jestem absolwentką WSFiZ  (Warszawa) gdzie ukończyłam studia magisterskie na specjalności „Psychoterapia i terapia seksualna”. Ukończyłam również studia podyplomowe z „Psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej” na SWPS (Warszawa). Obecnie kończę studia podyplomowe z Diagnozy klinicznej dziecka i jego rodziny” na UW (Warszawa). Swoje doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi rozwijam od 2014 roku, początkowo współpracując z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej  a następnie z przedszkolnymi placówkami integracyjnymi/terapeutycznymi oraz poprzez pracę w poradni psychologiczno-psychoterapeutycznej czy poradni psychologiczno-pedagogicznej. Nieustannie poszerzam swoją wiedzę uczestnicząc w wielu szkoleniach.  W ramach pracy związanej ze wspomaganiem rozwoju dziecka ukończyłam kursy: „Trening Umiejętności Społecznych”, „Terapię Ręki” I i II stopnia, „Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne” I stopnia.


  Rejestracja na NFZ


  URSYNÓW / wizyty na NFZ / dzieci i młodzież

  Izabela Malińska

  PSYCHOLOG

  Jestem absolwentką wydziału Psychologii  Uniwersytetu Warszawskiego, tam tez ukończyłam Studia Podyplomowe z zakresu rehabilitacji psychologicznej dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi. Wieloletnie doświadczenie klinicznie, praca z pacjentami z problemami psychosomatycznymi oraz z dziećmi ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym pozwala mi na diagnozę i udzielanie pomocy  psychologicznej dzieciom w wieku przedszkolnym i szkolnym.


  Rejestracja na NFZ


  URSYNÓW / wizyty na NFZ / dzieci i młodzież

  Joanna Pstrągowska

  PSYCHOLOG

  Jestem psychologiem oraz pedagogiem specjalnym. Bliskie jest mi Porozumienie Bez Przemocy, rodzicielstwo bliskości, terapia przez zabawę. Ukończyłam Uniwersytet SWPS oraz Akademię Pedagogiki Specjalnej. Jestem w trakcie Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Gestalt. W trakcie rozwoju zawodowego ukończyłam liczne kursy, szkolenia, byłam uczestniczką konferencji dotyczących rozwoju i wspierania dziecka.

  Pomagam dzieciom odnaleźć się w świecie społecznych interakcji, a dorosłym tworzyć dobre relacje ze sobą i innymi. Wspieram dzieci z trudnościami emocjonalnymi, z autyzmem, ADHD. Prowadzę zajęcia terapeutyczne na bazie terapii przez zabawę, uważności, pracy z ciałem, wizualizacji i kreatywności. Na człowieka patrzę holistycznie. Zaglądam pod powierzchnię zachowania i poszukuję jego przyczyn. Skupiam się na mocnych stronach dziecka oraz dorosłego. Pomagam odnaleźć spokój i poczucie własnej wartości. Głęboko wierzę, że zmiana jest możliwa dla każdego kto jej pragnie.

  • Więcej informacji
  Więcej informacji

  W 2021 Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne dla dzieci wydało moją książkę dla dzieci „Noro-1”. Jest to bajka dla dzieci o emocjach i relacjach. Prywatnie jestem mamą dwóch żywiołowych chłopaków.

  Rejestracja na NFZ


  URSYNÓW / wizyty na NFZ / dzieci i młodzież

  Agata Stępień

  PSYCHOLOG

  Jestem absolwentką jednolitych studiów magisterskich: Psychologia, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie. Roczne specjalizacje:
  1) Szkolenia i Trening Interpersonalny. Wykładowcy – pracownicy Laboratorium Psychoedukacji
  2) Rekrutacja i Selekcja kadr
  Studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie – “Doradztwo zawodowe. Kierowanie rozwojem i Coaching”

  Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując między innymi w warszawskich Ośrodkach Pomocy Społecznej, Domu Dziecka, Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz projektach unijnych.

  Lubię się rozwijać zawodowo i podnosić kwalifikacje. Ukończyłam różne szkolenia i warsztaty specjalistyczne w tym między innymi:
  – Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach,
  – Dialog Motywujący,
  – „Kid Skill’s” – metody pracy z dziećmi i młodzieżą,
  – „Praca z rodzinami doświadczającymi depresji poporodowej”,
  – “Niebieska Karta”

  Posiadam bogate doświadczenie w pracy środowiskowej z rodzinami w kryzysie. Chętnie pracuję w oparciu o superwizję.


  Rejestracja na NFZ


  URSYNÓW / wizyty na NFZ / dzieci i młodzież

  Magdalena Palęga-Babiarz

  PSYCHOLOG

  Jestem psychologiem z doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu socjoterapii i resocjalizacji oraz kurs I stopnia EEG-Biofeedback. Zajmuję się wsparciem psychologicznym osób doświadczających trudności emocjonalnych i społecznych. Prowadzę treningi koncentracji uwagi poprzez zabawę, treningi relaksacyjne, a także wspieram młodzież w efektywnym zarządzaniu własnym czasem. W swojej pracy wykorzystuję elementy Treningu Umiejętności Społecznych oraz metodę piętnastu kroków Kids’ Skills.


  Rejestracja na NFZ


  URSYNÓW / wizyty na NFZ / dzieci i młodzież

  Joanna Górecka

  TERAPEUTA ŚRODOWISKOWY


  Rejestracja na NFZ


  URSYNÓW / wizyty na NFZ / dzieci i młodzież

  Beata Domagała

  TERAPEUTA ŚRODOWISKOWY


  Rejestracja na NFZ


  Zarezerwuj wizytę w naszej klinice

  Rezerwacja
  online

  W naszej przychodni prowadzimy rezerwację on-line przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu. W godzinach otwarcia przychodni zapraszamy także do kontaktu telefonicznego.

  ZAPISZ SIĘ

  Copyright by KAAR-MED 2021. All rights reserved.