PN-PT08:00-20:00SO08:00-14:00ZADZWOŃ DO NAS+48 535 154 731

ośrodek URSYNÓW


dla dorosłych

wizyty prywatne

zobacz

dla dzieci i młodzieży

wizyty na NFZ

zobacz


wsparcie psychologiczne

dla dorosłych
URSYNÓW / wizyty prywatne / dorośli

Krzysztof Beyger

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA / psychoterapia indywidualna

Jestem Psychologiem, Psychoterapeutą EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) a także Psychoterapeutą CBT w trakcie certyfikacji. Wykształcenie psychologiczne zdobyłem na Uniwersytecie SWPS w Warszawie na kierunku Psychologia Kliniczna i Zdrowia. Szkolenie psychoterapeutyczne odbywam w ośrodku rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

 • Więcej informacji
Więcej informacji

Szkolenie i certyfikat terapeuty EMDR uzyskałem w ośrodku rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Terapii EMDR. Jestem członkiem PTTPiB (Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej), PTT EMDR (Polskie Towarzystwo Terapii EMDR) oraz ACBS (Assosiation for Contextual Behavioral Science). Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałem zarówno w publicznych placówkach opieki jak i praktyce prywatnej, pracując z Pacjentami indywidualnie i grupowo.

Pracuję z osobami dorosłymi udzielając im potrzebnego wsparcia, pomagając im w odnalezieniu własnych zasobów do poradzenia sobie z aktualną trudnością. Skupiam się na rozwoju swoich Klientów poprzez rzetelną psychoedukację i rozmowę. Moja praca jest oparta na kontakcie indywidualnym, a rezultaty, do których dążę to poprawa dobrostanu Klienta, rozwój jego umiejętności relacyjnych i społecznych, dążenie do zmiany lub możliwości radzenia sobie z dokuczliwymi zachowaniami, przekonaniami, myślami czy też emocjami. Pomagam w mierzeniu się z niepokojem, smutkiem czy lękiem, umożliwiając pokonanie drogi do odzyskania swobody i kontroli w wybranym obszarze, tak, aby żyć zgodnie ze swoimi celami i wartościami. W mojej psychologicznej „skrzynce z narzędziami” znajdują się tylko procedury i techniki o udowodnionej naukowo skuteczności. Są one związane zarówno z moim wykształceniem jak i kompetencjami. Poruszam się w podejściach: CBT, EMDR, ACT oraz umiejętnościach dostępnych w ramach poradnictwa psychologicznego. Wszystkie powyższe elementy są oparte na głębokiej umiejętności słuchania i rozumienia.


Wizyta prywatna


URSYNÓW / wizyty prywatne / dorośli

Marta Piotrowska

PSYCHOLOG / konsultacje indywidualne, interwencja kryzysowa

WYKSZTAŁCENIE I DOŚWIADCZENIE
Absolwentka psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie na kierunku psychologia kliniczna i zdrowia oraz magister geografii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.. Obecnie w trakcie czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego w Instytucie Analizy Grupowej “Rasztów” (IAGR), który posiada rekomendację Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Członkini Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów”.

 • Więcej informacji
Więcej informacji

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania. Staż kliniczny realizowała na oddziale dla osób z doświadczeniem psychoz, zaburzeń depresyjnych i lękowych, oraz zaburzeń snu, gdzie pracowała indywidualnie z pacjentami i prowadziła terapię grupową. Obecnie jest zatrudniona w Instytucie Psychiatrii i Neurologii gdzie pracuje w Zespole Interwencji Kryzysowej z osobami doświadczającymi kryzysów psychicznych.

CHARAKTER PRACY
W Ośrodku KAAR-MED prowadzi konsultacje psychologiczne, terapię indywidualną oraz grupową w nurcie psychodynamicznym. Pracuje z osobami dorosłymi z rozpoznaniem zaburzeń lękowo-depresyjnych, zaburzeń osobowości, adaptacyjnych. Zajmuje się również pomocą i wsparciem psychologicznym osób doświadczających różnych trudności życiowych, między innymi: problemów w relacjach międzyludzkich, przeżywających poczucie osamotnienia, doświadczających zmiennego nastroju, mających niskie poczucie własnej wartości, borykających się z lękiem, niepokojem, złością oraz będących w sytuacji kryzysu życiowego.

Prowadzi też grupy wsparcia i warsztaty psychologiczne.

DODATKOWE INFORMACJE
W trosce o jak najlepszą opiekę pacjentów regularnie poddaje swoją pracę superwizji u certyfikowanych superwizorów oraz przestrzega zasad kodeksu etyki zawodowej. Bierze też udział w konferencjach i szkoleniach doskonalących umiejętności zawodowe.


Wizyta prywatna


URSYNÓW / wizyty prywatne / dorośli, dzieci i młodzież

Jonasz Najda

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA / psychoterapia indywidualna, terapia par, interwencja kryzysowa

Wierzę, że człowiek uczy się i rozwija całe życie. Jestem Absolwentem Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Odbyłem staż w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Pracowałem z dziećmi ( i ich rodzicami ) ze spektrum autyzmu, ADHD, zespołem Aspergera. Prowadzę treningi interpersonalne, motywacyjne, warsztaty asertywności, treningi umiejętności społecznych. Zajmowałem się autorskim programem terapii sportem. Pracuje w nurcie krótkoterminowej terapii TSR (Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach).

Pracuję jako interwent kryzysowy z osobami poszkodowanymi przez COVID-19 oraz działam w nocnej linii telefonicznej – pomoc psychologiczna dla personelu medycznego.

 • Więcej informacji
Więcej informacji
Zajmuję się:
–  pomocą osobom doświadczającym różnych kryzysów życiowych takich jak, rozwód, utrata sensu życia, poczucie pustki, choroba, strata bliskiej osoby, wahania nastroju;
–  pracą z rodzicami doświadczającymi różnych trudności wychowawczych z dziećmi;
–  pomocą osobom z trudnościami emocjonalnymi i społecznymi, po doświadczeniach traumatycznych;
– pracą z osobami będących w toksycznych relacjach bądź związkach;
– wspieraniem rozwoju osobistego;
– poradnictwem oraz pracą z parami;
– pracą z osobami z DDA i DDD;
–  pracą z dziećmi i młodzieżą doświadczającą przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej;
–  pracą z osobami z zaburzeniami rozwoju, ADHD, spektrum autyzmu.

Wizyta prywatnawsparcie psychologiczne

dla dzieci i młodzieży
URSYNÓW / wizyty na NFZ / dzieci i młodzież

Aleksandra Wrona

PSYCHOLOG / konsultacje indywidualne, interwencja kryzysowa

Jestem psychologiem oraz interwentem kryzysowym. Zajmuję się wstępną diagnozą psychologiczną a także wsparciem psychologicznym dzieci i młodzieży z trudnościami emocjonalnymi oraz społecznymi. Udzielam porad wychowawczych dla opiekunów i rodziców. Prowadzę terapię dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (autyzm, zespół Aspergera).


Rejestracja na NFZ
 • Więcej informacji
Więcej informacji

Jestem absolwentką WSFiZ  (Warszawa) gdzie ukończyłam studia magisterskie na specjalności „Psychoterapia i terapia seksualna”. Ukończyłam również studia podyplomowe z „Psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej” na SWPS (Warszawa). Obecnie kończę studia podyplomowe z Diagnozy klinicznej dziecka i jego rodziny” na UW (Warszawa). Swoje doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi rozwijam od 2014 roku, początkowo współpracując z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej  a następnie z przedszkolnymi placówkami integracyjnymi/terapeutycznymi oraz poprzez pracę w poradni psychologiczno-psychoterapeutycznej czy poradni psychologiczno-pedagogicznej. Nieustannie poszerzam swoją wiedzę uczestnicząc w wielu szkoleniach.  W ramach pracy związanej ze wspomaganiem rozwoju dziecka ukończyłam kursy: „Trening Umiejętności Społecznych”, „Terapię Ręki” I i II stopnia, „Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne” I stopnia.URSYNÓW / wizyty na NFZ / dzieci i młodzież

Beata Bajon

PSYCHOTERAPEUTA / konsultacje indywidualne

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą w trakcie certyfikacji  w Szkole psychoterapii poznawczo-behawioralnej Centrum CBT w Warszawie. Ukończyłam: studia magisterskie – Psychologia Kliniczna w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Studia podyplomowe Uniwersytetu Warszawskiego: Wydział Psychologii – Diagnoza Kliniczna Dziecka i Jego Rodziny, Studium opiniowania sądowo-psychologicznego z udziałem dzieci, Fundacja Dzieci Niczyje w Warszawie (obecnie Dajemy Dzieciom Siłę), Dolnośląskie Centrum Psychoterapii we Wrocławiu, interwencja kryzysowa.


Rejestracja na NFZ
 • Więcej informacji
Więcej informacji

Doświadczenie zawodowe zdobyłam w ramach pracy diagnostycznej i terapeutycznej w Ośrodku Adopcyjnym oraz pracy w placówkach oświatowych, a doświadczenie kliniczne – podczas stażu na oddziałach somatycznych i psychiatrycznych w Warszawie i Szpitala Wojewódzkiego, Samodzielnego Publicznego w Zielonej Górze.

W Poradni Psychologiczno-Psychoterapeutycznej Kaarmed pracuję z dziećmi i młodzieżą. Prowadzę terapię indywidualną, terapię dla rodzin  oraz konsultacje wychowawcze dla rodziców.

Prywatnie jestem rodzicem i pasjonatką podróżowania.
URSYNÓW / wizyty na NFZ / dzieci i młodzież

Lidia Bednarczyk

PSYCHOTERAPEUTA / konsultacje indywidualne

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Regularnie pracuję z osobami przeżywającymi kryzys, doświadczającymi trudności w relacjach międzyludzkich, żyjącymi w lęku lub poczuciu straty, zmagającymi się z problemami psychosomatycznymi. W swojej pracy bazuję przede wszystkim na podejściu Gestalt. Korzystam także z wiedzy z zakresu Analizy Transakcyjnej oraz systemowego rozumienia rodziny. Za cel terapii uważam przywrócenie osobie, z którą pracuję samej siebie oraz twórczego sposobu funkcjonowanie w świecie. Dużą wagę przywiązuję do relacji terapeutycznej opartej na zaufaniu i szacunku do wyjątkowości każdego człowieka i jego otoczenia. Umiejętności psychoterapeutyczne doskonalę poprzez systematyczną superwizję. Pracuję zgodnie z kodeksem etycznym EAGT.


Rejestracja na NFZ
 • Więcej informacji
Więcej informacji

Brała udział w konferencjach poświęconych zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży oraz ukończyła liczne szkolenia doskonaląc swój warsztat pracy. Doświadczenie zdobywała pracując w poradniach, szkołach, przedszkolach jak i przy licznych projektach w Stowarzyszeniu Terapeutów. Odbyła również staż kliniczny w Szpitalu Wolskim na oddziale psychiatrycznym. W Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie brała udział w kursie psychoterapii w nurcie psychodynamicznym.

W poradni zajmuje się diagnozą i terapią.
URSYNÓW / wizyty na NFZ / dzieci i młodzież

Beata Bilska

PSYCHOLOG

Jestem psychologiem. Absolwentem psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. W trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego (nurt poznawczo-behawioralny). Stale podnoszę swoje umiejętności uczestnicząc w konferencjach i kursach ( kurs Treningu Umiejętności Społecznych, trenera, terapii ręki). Doświadczenie zdobywałam pracując w placówkach państwowych oraz prywatnych m.in. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, przedszkolach czy na Oddziale Dziennym w SPZOZ Centrum Odwykowym.

Pracuję głównie z dziećmi do 21 roku życia i ich rodzicami, indywidualnie oraz grupowo. Udzielam potrzebnego wsparcia bazując na zasobach klienta do poradzenia sobie z aktualną trudnością. Skupiam się także na rozwoju poprzez psychoedukację i naukę np. radzenia sobie w sytuacjach trudnych dla dziecka. Dbam o poprawę umiejętności relacyjnych i społecznych.


Rejestracja na NFZURSYNÓW / wizyty prywatne / dorośli, dzieci i młodzież

Jonasz Najda

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA / psychoterapia indywidualna, terapia par, interwencja kryzysowa

Wierzę, że człowiek uczy się i rozwija całe życie. Jestem Absolwentem Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Odbyłem staż w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Pracowałem z dziećmi ( i ich rodzicami ) ze spektrum autyzmu, ADHD, zespołem Aspergera. Prowadzę treningi interpersonalne, motywacyjne, warsztaty asertywności, treningi umiejętności społecznych. Zajmowałem się autorskim programem terapii sportem. Pracuje w nurcie krótkoterminowej terapii TSR (Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach).

Pracuję jako interwent kryzysowy z osobami poszkodowanymi przez COVID-19 oraz działam w nocnej linii telefonicznej – pomoc psychologiczna dla personelu medycznego.

 • Więcej informacji
Więcej informacji
Zajmuję się:
–  pomocą osobom doświadczającym różnych kryzysów życiowych takich jak, rozwód, utrata sensu życia, poczucie pustki, choroba, strata bliskiej osoby, wahania nastroju;
–  pracą z rodzicami doświadczającymi różnych trudności wychowawczych z dziećmi;
–  pomocą osobom z trudnościami emocjonalnymi i społecznymi, po doświadczeniach traumatycznych;
– pracą z osobami będących w toksycznych relacjach bądź związkach;
– wspieraniem rozwoju osobistego;
– poradnictwem oraz pracą z parami;
– pracą z osobami z DDA i DDD;
–  pracą z dziećmi i młodzieżą doświadczającą przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej;
–  pracą z osobami z zaburzeniami rozwoju, ADHD, spektrum autyzmu.

Wizyta prywatnaURSYNÓW / wizyty na NFZ / dzieci i młodzież

Piotr Wiśniewski

PSYCHOLOG

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą w trakcie certyfikacji w Szkole psychoterapii poznawczo-behawioralnej Centrum CBT w Warszawie. Ukończyłem studia psychologiczne na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym z siedzibą w Warszawie. Doświadczenie zdobywałem/m, poprzez pracę w przedszkolach integracyjnych i terapeutycznych. Prowadzę zajęcia z Treningu Umiejętności Społecznych. W poradni prowadzę diagnozę psychologiczną oraz konsultacje wspierające rodziców, dzieci i młodzież.


Rejestracja na NFZ


  URSYNÓW / wizyty na NFZ / dzieci i młodzież

  Igor Siedlecki

  PSYCHOLOG

  Psycholog o specjalności klinicznej z kilkunastoletnim stażem pracy na oddziałach szpitalnych.
  diagnoza i terapia zaburzeń i chorób psychicznych. Ukończony wydział psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie , specjalność psychologia kliniczna. Posiadam uprawnienia do prowadzenia terapii , diagnozy , interwencji kryzysowej , zaburzeń i problemów emocjonalnych , egzystencjalnych, społecznych . Wieloletnia praktyka w oddziale psychiatrycznym , terapia indywidualna i grupowa. Doświadczenia w zajęciach w Szkole Rodzenia, rozwiązywanie problemów z zakresu ciąży , porodu i połogu . Terapia par w kryzysie partnerskim, zaburzenia natury seksuologicznej. Pracuję z największym poszanowaniem prawa pacjenta w systemie psychologii humanistycznej.

  Rejestracja na NFZ


  URSYNÓW / wizyty na NFZ / dzieci i młodzież

  Magdalena Sutkowska

  PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA

  Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Ukończyłam całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w warszawskim ośrodku INTRA oraz pierwszy stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w CTSR. Prowadzę procesy terapeutyczne w nurcie integracyjnym a szczególnie bliskie jest mi podejście humanistyczne.
  Ogromne znaczenie ma w moim odczuciu zbudowanie z Klientem bezpiecznej relacji oraz zapewnienie mu pozbawionej ocen i napięcia przestrzeni do przyglądania się swoim kłopotom. W pracy z młodymi ludźmi staram się akcentować ich zasoby, wspieram ich w mierzeniu się z trudnościami.


  Rejestracja na NFZ


  URSYNÓW / wizyty na NFZ / dzieci i młodzież

  Bogumiła Kobuszewska

  PSYCHOLOG

  Psycholog z kilkuletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, młodzieżą i całymi rodzinami. Obecnie odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Psychoterapia Dzieci i Młodzieży w podejściu poznawczo-behawioralnym akredytowane przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Oligofrenopedagog, absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku Wczesnej Interwencji – Pomoc Dziecku i Rodzinie – w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.


  Rejestracja na NFZ
  • Więcej informacji
  Więcej informacji

  Brała udział w konferencjach poświęconych zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży oraz ukończyła liczne szkolenia doskonaląc swój warsztat pracy. Doświadczenie zdobywała pracując w poradniach, szkołach, przedszkolach jak i przy licznych projektach w Stowarzyszeniu Terapeutów. Odbyła również staż kliniczny w Szpitalu Wolskim na oddziale psychiatrycznym. W Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie brała udział w kursie psychoterapii w nurcie psychodynamicznym.

  W poradni zajmuje się diagnozą i terapią.
  URSYNÓW / wizyty na NFZ / dzieci i młodzież

  Izabela Malińska

  PSYCHOLOG

  Jestem absolwentką wydziału Psychologii  Uniwersytetu Warszawskiego, tam tez ukończyłam Studia Podyplomowe z zakresu rehabilitacji psychologicznej dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi. Wieloletnie doświadczenie klinicznie, praca z pacjentami z problemami psychosomatycznymi oraz z dziećmi ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym pozwala mi na diagnozę i udzielanie pomocy  psychologicznej dzieciom w wieku przedszkolnym i szkolnym.


  Rejestracja na NFZ  URSYNÓW / wizyty na NFZ / dzieci i młodzież

  Monika Beck

  LEKARZ PSYCHIATRA

  Absolwent Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie oraz Akademii kompetencji Trenerskich. Ukończył szkolenie terapeutyczne w nurcie Terapii Kreatywnej zorientowanej kulturowo. Autor warsztatu Akademii Troskliwego Rodzica i certyfikowany trener Treningu Skutecznego Rodzica metodą dr Thomasa Gordona. Członek zarządu sekcji psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologii Klinicznej. Zrealizował czteroletni proces certyfikacyjny w zakresie psychoterapii poznawczo – behawioralnej w Centrum CBT Cognitive Behavioral Therapy. Zrealizował dwuletnie-szkolenie psychoterapii jungowskiej i analitycznej pod patronatem International Association for Analytical Psychology (IAAP).

  Rejestracja na NFZ


  URSYNÓW / wizyty na NFZ / dzieci i młodzież

  Adam Wojciechowski

  PSYCHOTERAPEUTA

  Absolwent Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie oraz Akademii kompetencji Trenerskich. Ukończył szkolenie terapeutyczne w nurcie Terapii Kreatywnej zorientowanej kulturowo. Autor warsztatu Akademii Troskliwego Rodzica i certyfikowany trener Treningu Skutecznego Rodzica metodą dr Thomasa Gordona. Członek zarządu sekcji psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologii Klinicznej. Zrealizował czteroletni proces certyfikacyjny w zakresie psychoterapii poznawczo – behawioralnej w Centrum CBT Cognitive Behavioral Therapy. Zrealizował dwuletnie-szkolenie psychoterapii jungowskiej i analitycznej pod patronatem International Association for Analytical Psychology (IAAP).

  Rejestracja na NFZ
  • Więcej informacji
  Więcej informacji
  Pracował

  Szpital p.w. Przemienienia Pańskiego Warszawa, Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju Uniwersytet

  SWPS, Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu, Poradnia Zdrowia Psychicznego, I Oddział Szpitala Psychiatrycznego w Józefowie, Szpital Psychiatryczny Nowowiejska SWPZPOZ w Warszawie

  Specjalizuje się w: terapii zaburzeń psychosomatycznych, zaburzeniach lękowych, zaburzeniach depresyjnych, toksycznych relacjach, sytuacjach mobbingu, sytuacjach wypalenia zawodowego, zaburzeniach odżywania, interwencji kryzysowej.
  Zajmuję się również profesjonalną pomocą dzieciom, które mają trudności w kontaktach z rówieśnikami i nauczycielami, które przejawiają zachowania agresywne i autodestrukcyjne.


  Zarezerwuj wizytę w naszej klinice

  Rezerwacja
  online

  W naszej przychodni prowadzimy rezerwację on-line przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu. W godzinach otwarcia przychodni zapraszamy także do kontaktu telefonicznego.

  ZAPISZ SIĘ

  Copyright by KAAR-MED 2021. All rights reserved.