PN-PT08:00-20:00SO08:00-14:00ZADZWOŃ DO NAS+48 535 154 731

ośrodek ZĄBKI


dla dzieci i młodzieży

wizyty na NFZ, wizyty prywatne

zobacz

dla dorosłych

wizyty prywatne

zobacz


wsparcie psychologiczne

dla dzieci i młodzieży
ZĄBKI / wizyty na NFZ, wizyty prywatne / dzieci i młodzież

Lucjan Koterba

PSYCHOTERAPEUTA / psychoterapia indywidualna, rodzinna i grupowa, warsztaty

Obecnie przygotowuje się do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Terapeuta Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, członek Polskiego Towarzystwa Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Swoje 8-letnie doświadczenie zawodowe w pracy psychologa i psychoterapeuty zdobył pracując w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych oraz Socjoterapeutycznych. Specjalizuje się w pracy z młodzieżą, osobami dorosłymi i rodzinami prowadząc psychoterapię rodzinną, indywidualną oraz grupową.


  • Więcej informacji
Więcej informacji

Prowadzi warsztaty dotyczące pracy z młodzieżą dla rodziców, nauczycieli, wychowawców.
Ukończył psychologię na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Kwalifikację do prowadzenia terapii zdobył kształcąc się w certyfikowanej Szkole Terapeutycznej Polskiego Instytutu Ericksonowskiego. Umiejętności psychoterapeutyczne podnosił w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz w Polskim Towarzystwie Terapii Motywującej.ZĄBKI / wizyty na NFZ, wizyty prywatne / dzieci i młodzież

Marta Burnant

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA / konsultacje indywidualne

Absolwentka psychologii (SWPS). Obecnie kończę całościowe szkolenie z psychoterapii poznawczo – behawioralnej (Centrum CBT). Członek  Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB). Ukończyłam szkolenie z psychoterapii poznawczo – behawioralnej dzieci i młodzieży (Centrum CBT). Posiadam stopień nauczyciela kontraktowego.


  • Więcej informacji
Więcej informacji

Doświadczenie zawodowe zdobywałam na stażach w Dziennym Oddziale Nerwic (Przychodnia Lekarska WAT) oraz w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym (Szpital Wolski). Pracowałam w Poradni  Zdrowia Psychicznego, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz w Poradniach Niepublicznych. Pracuję z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Specjalizuję się w pracy z osobami z zaburzeniami odżywiania oraz zaburzeniami lękowymi i nastroju.ZABKI / wizyty na NFZ, wizyty prywatne / dzieci i młodzież

Anna Korcz

PSYCHOLOG / konsultacje indywidualne

Z wykształcenia jestem psychologiem. Swoją wiedzę poszerzałam na studiach podyplomowych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej na kierunku mediacji rodzinnych oraz w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym w ramach Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży. W obszarze moich zainteresowań zawodowych jest pomoc dzieciom i rodzinie. Doświadczenia zawodowe zdobywałam pracując w żłobku, w szkołach podstawowych podczas prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych dla uczniów oraz warsztatów dla nauczycieli, a także podczas wieloletniej pracy z rodzinami zastępczymi oraz ich wychowankami.


  • Więcej informacji
Więcej informacji

Dla rodzin zastępczych przez kilka lat prowadziłam grupę wsparcia, w tym zajęcia psychoedukacyjne. Systematycznie podwyższam swoje kwalifikacje i umiejętności uczestnicząc w warsztatach, treningach, konferencjach, odczytach, szkoleniach oraz podaję swoją pracę regularnej superwizji. W ramach własnej pracy psychoterapeutycznej przygotowuje się do podjęcia dalszej nauki w szkole psychoanalitycznej, by w przyszłości pracować jako terapeuta dzieci i młodzieży.

W czasie wolnym lubię czytać książki, zwiedzać muzea i zabytki, wędrować po górach, uprawiać nordic walking, narciarstwo i rośliny w ogródku.ZĄBKI / wizyty na NFZ, wizyty prywatne / dzieci i młodzież

Magdalena Kołodziejska

PSYCHOTERAPEUTA / TERAPEUTA ŚRODOWISKOWY

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, po ukończeniu Szkoły Psychoterapii CBT w Warszawie, pedagog specjalny, absolwentka Studium Podyplomowego Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy.


  • Więcej informacji
Więcej informacji

Doświadczenie zawodowe zdobyłam w trakcie staży klinicznych w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Oddziale Dziennym Szpitala Wolskiego, Grupie Medycznej Vertimed, Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Wieku Rozwojowego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym w Warszawie, Poradni Psychologicznej Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.

Pracowałam w placówkach oświatowych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych prowadząc terapię indywidualną i jako pedagog specjalny. Udzielałam pomocy środowiskowej dzieciom z autyzmem i Zespołem Aspergera i ich rodzinom. Prowadziłam psychoterapię indywidualną osób dorosłych w Stowarzyszeniu Qzmianom.

Prowadzę terapię dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Specjalizuję się w zaburzeniach lękowych, odżywiania, nastroju. Pomagam w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi, tj. złość, niskie poczucie własnej wartości; z trudnościami w relacjach z osobami bliskimi.
ZĄBKI / wizyty na NFZ, wizyty prywatne / dzieci i młodzież

Anna Krawczyk

PSYCHOLOG

Z wykształcenia jestem psychologiem, specjalizowałam się w psychologii sądowej i penitencjarnej oraz w psychologii zdrowia i niepełnosprawności. Ukończyłam szkołę podyplomową w zakresie Stosowanej Analizy Zachowania, obecnie jestem w trakcie kolejnych studiów. Początkowo w obszarze moich zainteresowań zawodowych znajdowały się osoby osadzone w zakładach karnych na oddziałach terapeutycznych, jednak podczas stażu w organizacji non-profit miałam okazję poznać młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym i demoralizacją – dzieci z domów dziecka i rodzin zastępczych, z rodzin o zaburzonych funkcjach opiekuńczo-wychowawczych. Od tamtej pory swoje działania zawodowe skupiłam na wsparciu prawidłowego funkcjonowania rodziny, aby pomóc uniknąć szeregu zagrożeń, jakie niesie za sobą życie w rodzinie niepełnej czy w jakikolwiek sposób dysfunkcyjnej.


  • Więcej informacji
Więcej informacji

Ważne jest dla mnie podnoszenie kwalifikacji. Pogłębianie, porządkowanie posiadanej wiedzy i zdobywanie nowej leży u podstaw mojej filozofii zawodowej. Czuję się kompetentna w zakresie, w jakim deklaruje możliwość pomocy klientom: diagnoza przesiewowa zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży, rozwijanie zachowań deficytowych, redukowanie zachowań niepożądanych, a także generalizacja i utrzymanie w czasie efektów terapii; podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców/opiekunów; programy wzmacniania rodziny; programy indywidualne, dopasowane do konkretnych sytuacji w danej rodzinie. Profilaktyka i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, a także profilaktyka krzywdzenia dzieci. Daleka jestem od myślenia o pacjentach jak o „przypadkach”. Za każdą zgłoszoną sprawą stoją ludzie – rodzice, dzieci, osoby z twarzami, imionami, swoją historią. Pracuję w oparciu o nawiązanie bezpiecznej relacji z klientami. W procesie poszukiwania podłoża dysfunkcji ważne jest zaufanie do psychologa, poczucie nie bycia ocenianym, krytykowanym. Uważam, że zapewniam klientom dogodne warunki do owocnego wychodzenia z kryzysu.

Pracuję z grupami (warsztaty, grupy wsparcia) i osobami indywidualnymi (dziecko, rodzic, rodzina).

W czasie wolnym najchętniej czytam książki, praktykuję mindfulness i spędzam czas z moją rodziną.
ZĄBKI / wizyty na NFZ / dzieci i młodzież

Marzena Bartoń

PSYCHOTERAPEUTA / psychoterapia indywidualna

Studia magisterskie ukończyłam w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie natomiast umiejętności terapeutyczne zdobywałam podczas czteroletniego szkolenia w nurcie psychoterapii systemowej w Centrum Rozwoju Psychoterapeutów „Mabor” w Warszawie rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Odbyłam roczny staż w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie oraz dwuletni staż w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodku Zdrowia Psychicznego i Problemów Rodzinnych „Synapsis” w Warszawie. Ukończylam szkolenie z zakresu psychoterapii par i małżeństw w Małopolskim Centrum Psychoterapii w Krakowie. Ukończyłam również studia podyplomowe z zakresu diagnozy i terapii neuropsychologicznej na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz stosowaną analizę zachowania w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.


  • Więcej informacji
Więcej informacji

Pracuję indywidualnie z rodzinami oraz parami w perspektywie systemowej, która pozwala umieścić objaw, bądź trudność w kontekście dynamiki procesów rodzinnych. Pomagam dzieciom i młodzieży – to ich trudności najczęściej są powodem zgłoszenia się rodziny. Ukończyłam kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki i przez kilka lat pracowałam w ośrodku rehabilitacji dziennej i poradniach psychologiczno-pedagogicznych zajmując się różnymi formami diagnozy i rehabilitacji dzieci. Praca z trudnościami rozwojowymi od okresu niemowlęcego nie jest mi obca. Konsultuję również przedszkole i żłobek. W domu pomocy społecznej zajmowałam się osobami ze schizofrenią i chorobą Alzheimera. Obecnie współpracuję z Centrum medyczno-diagnostycznym w Siedlcach – prowadzę psychoterapię w dziennych domach wsparcia dla osób zagrożonych zaburzeniami psychicznymi.ZĄBKI / wizyty na NFZ / dzieci i młodzież

Robert Kadaj

TERAPEUTA ŚRODOWISKOWY


  • Więcej informacji
Więcej informacji


wsparcie psychologiczne

dla dorosłych
ZĄBKI / wizyty prywatne / dorośli

Lucjan Koterba

PSYCHOTERAPEUTA / psychoterapia indywidualna, rodzinna i grupowa, warsztaty

Obecnie przygotowuje się do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Terapeuta Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, członek Polskiego Towarzystwa Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Swoje 8-letnie doświadczenie zawodowe w pracy psychologa i psychoterapeuty zdobył pracując w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych oraz Socjoterapeutycznych. Specjalizuje się w pracy z młodzieżą, osobami dorosłymi i rodzinami prowadząc psychoterapię rodzinną, indywidualną oraz grupową.


  • Więcej informacji
Więcej informacji

Prowadzi warsztaty dotyczące pracy z młodzieżą dla rodziców, nauczycieli, wychowawców.
Ukończył psychologię na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Kwalifikację do prowadzenia terapii zdobył kształcąc się w certyfikowanej Szkole Terapeutycznej Polskiego Instytutu Ericksonowskiego. Umiejętności psychoterapeutyczne podnosił w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz w Polskim Towarzystwie Terapii Motywującej.


Zarezerwuj wizytę w naszej klinice

Rezerwacja
online

W naszej przychodni prowadzimy rezerwację on-line przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu. W godzinach otwarcia przychodni zapraszamy także do kontaktu telefonicznego.

ZAPISZ SIĘ

Copyright by KAAR-MED 2021. All rights reserved.