PN-PT08:00-20:00SO08:00-14:00ZADZWOŃ DO NAS+48 535 154 731

ośrodek ZĄBKI


dla dzieci i młodzieży

wizyty na NFZwsparcie psychologiczne

dla dzieci i młodzieżyZĄBKI / wizyty na NFZ / dzieci i młodzież

Lucjan Koterba

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA / psychoterapia indywidualna, rodzinna i grupowa, warsztaty

Obecnie przygotowuje się do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Terapeuta Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, członek Polskiego Towarzystwa Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Swoje 8-letnie doświadczenie zawodowe w pracy psychologa i psychoterapeuty zdobył pracując w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych oraz Socjoterapeutycznych. Specjalizuje się w pracy z młodzieżą, osobami dorosłymi i rodzinami prowadząc psychoterapię rodzinną, indywidualną oraz grupową.


  • Więcej informacji
Więcej informacji

Prowadzi warsztaty dotyczące pracy z młodzieżą dla rodziców, nauczycieli, wychowawców.
Ukończył psychologię na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Kwalifikację do prowadzenia terapii zdobył kształcąc się w certyfikowanej Szkole Terapeutycznej Polskiego Instytutu Ericksonowskiego. Umiejętności psychoterapeutyczne podnosił w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz w Polskim Towarzystwie Terapii Motywującej.ZĄBKI / wizyty na NFZ / dzieci i młodzież

Rafał Suchta

TERAPEUTA ŚRODOWISKOWY

Absolwent psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefa Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie SWPS z zakresu: Diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej.  Dodatkowo brałem udział w wielu szkoleniach z zakresu diagnozy dziecka oraz osób dorosłych. Obecnie zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży. Współprowadzę grupy wsparcia dla rodziców dzieci z ZA. Prowadzę Treningi Umiejętności Społecznych i Treningi Zastępowania Agresji.


  • Więcej informacji
Więcej informacji

Prowadzę zarówno wsparcie grupowe jak i indywidualne. W pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi dążę do ich aktywizacji, wprowadzeniu na rynek pracy oraz przeciwdziałam ich wykluczeniu. Dodatkowo pracuję z seniorami z zaburzeniami pamięci. Jako Terapeuta Środowiskowy w poradni zajmuję się wsparciem dzieci, młodzieży oraz ich rodzin, współpracą ze szkołami, przedszkolami oraz różnego rodzaju instytucjami.
Prywatnie uwielbiam literaturę z zakresu non-fiction, podróże do Azji oraz wspinaczkę górską.ZABKI / wizyty na NFZ / dzieci i młodzież

Anna Korcz

PSYCHOLOG / konsultacje indywidualne

Z wykształcenia jestem psychologiem. Swoją wiedzę poszerzałam na studiach podyplomowych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej na kierunku mediacji rodzinnych oraz w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym w ramach Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży. W obszarze moich zainteresowań zawodowych jest pomoc dzieciom i rodzinie. Doświadczenia zawodowe zdobywałam pracując w żłobku, w szkołach podstawowych podczas prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych dla uczniów oraz warsztatów dla nauczycieli, a także podczas wieloletniej pracy z rodzinami zastępczymi oraz ich wychowankami.


  • Więcej informacji
Więcej informacji

Dla rodzin zastępczych przez kilka lat prowadziłam grupę wsparcia, w tym zajęcia psychoedukacyjne. Systematycznie podwyższam swoje kwalifikacje i umiejętności uczestnicząc w warsztatach, treningach, konferencjach, odczytach, szkoleniach oraz podaję swoją pracę regularnej superwizji. W ramach własnej pracy psychoterapeutycznej przygotowuje się do podjęcia dalszej nauki w szkole psychoanalitycznej, by w przyszłości pracować jako terapeuta dzieci i młodzieży.

W czasie wolnym lubię czytać książki, zwiedzać muzea i zabytki, wędrować po górach, uprawiać nordic walking, narciarstwo i rośliny w ogródku.ZĄBKI / wizyty na NFZ / dzieci i młodzież

Marzena Bartoń

PSYCHOTERAPEUTA / psychoterapia indywidualna

Studia magisterskie ukończyłam w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie natomiast umiejętności terapeutyczne zdobywałam podczas czteroletniego szkolenia w nurcie psychoterapii systemowej w Centrum Rozwoju Psychoterapeutów „Mabor” w Warszawie rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Odbyłam roczny staż w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie oraz dwuletni staż w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodku Zdrowia Psychicznego i Problemów Rodzinnych „Synapsis” w Warszawie. Ukończylam szkolenie z zakresu psychoterapii par i małżeństw w Małopolskim Centrum Psychoterapii w Krakowie. Ukończyłam również studia podyplomowe z zakresu diagnozy i terapii neuropsychologicznej na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz stosowaną analizę zachowania w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.


  • Więcej informacji
Więcej informacji

Pracuję indywidualnie z rodzinami oraz parami w perspektywie systemowej, która pozwala umieścić objaw, bądź trudność w kontekście dynamiki procesów rodzinnych. Pomagam dzieciom i młodzieży – to ich trudności najczęściej są powodem zgłoszenia się rodziny. Ukończyłam kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki i przez kilka lat pracowałam w ośrodku rehabilitacji dziennej i poradniach psychologiczno-pedagogicznych zajmując się różnymi formami diagnozy i rehabilitacji dzieci. Praca z trudnościami rozwojowymi od okresu niemowlęcego nie jest mi obca. Konsultuję również przedszkole i żłobek. W domu pomocy społecznej zajmowałam się osobami ze schizofrenią i chorobą Alzheimera. Obecnie współpracuję z Centrum medyczno-diagnostycznym w Siedlcach – prowadzę psychoterapię w dziennych domach wsparcia dla osób zagrożonych zaburzeniami psychicznymi.ZĄBKI / wizyty na NFZ / dzieci i młodzież

Marta Burnant

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA / konsultacje indywidualne

Absolwentka psychologii (SWPS). Obecnie kończę całościowe szkolenie z psychoterapii poznawczo – behawioralnej (Centrum CBT). Członek  Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB). Ukończyłam szkolenie z psychoterapii poznawczo – behawioralnej dzieci i młodzieży (Centrum CBT). Posiadam stopień nauczyciela kontraktowego.


  • Więcej informacji
Więcej informacji

Doświadczenie zawodowe zdobywałam na stażach w Dziennym Oddziale Nerwic (Przychodnia Lekarska WAT) oraz w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym (Szpital Wolski). Pracowałam w Poradni  Zdrowia Psychicznego, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz w Poradniach Niepublicznych. Pracuję z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Specjalizuję się w pracy z osobami z zaburzeniami odżywiania oraz zaburzeniami lękowymi i nastroju.ZĄBKI / wizyty na NFZ / dzieci i młodzież

Magdalena Kołodziejska

TERAPEUTA ŚRODOWISKOWY
Zarezerwuj wizytę w naszej klinice

Rezerwacja
online

W naszej przychodni prowadzimy rezerwację on-line przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu. W godzinach otwarcia przychodni zapraszamy także do kontaktu telefonicznego.

ZAPISZ SIĘ

Copyright by KAAR-MED 2021. All rights reserved.