PN-PT08:00-20:00SO08:00-14:00ZADZWOŃ DO NAS+48 535 154 731

Psychoterapia par


Terapia par wskazana jest w sytuacji, kiedy problemy, które przeżywają osoby tworzące związek, wynikają w głównej mierze z relacji między nimi, jakości wzajemnej komunikacji, konfliktów i obopólnych zachowań. Niekiedy terapia pary łączona jest z terapią indywidualną jednej lub każdej z tworzących ją osób. W takim wypadku każdy z procesów terapeutycznych prowadzony jest przez innego terapeutę. Zespół Centrum jest na tyle liczny, że możliwe jest uzyskanie w naszym ośrodku zarówno terapii pary, jak i terapii indywidualnej każdego z partnerów, o ile jest to wskazane.

Terapia par trwa zazwyczaj nieco dłużej niż sesje terapii indywidualnej. Terapeuta planując przebieg procesu terapii proponuje spotkania raz w tygodniu lub rzadziej, co dwa lub trzy tygodnie.Jakie są najczęstsze problemy w związku?


Trudności w związku

 • brak zrozumienia wzajemnych potrzeb, emocji i zachowań

 • problemy z komunikacją.

 • narastające konflikty,

 • poczucie samotności w związku,

 • poczucie braku zrozumienia ze strony partnera,

 • osłabienie wzajemnego zainteresowania,

 • zdrada,

 • chęć rozstania, rozwodu.Jak wygląda terapia krok po kroku?


 1. Podczas terapii para uczy się kilku ważnych umiejętności, które wpłyną na jakość ich związku.

  • Po pierwsze partnerzy uczą się patrzeć najpierw na siebie samych – co czują, jak reagują, dlaczego reagują tak, a nie inaczej. Uczą się też dostrzegać, jak ich reakcje wpływają na partnera. Jak on je rozumie, jak może je interpretować. Krótko mówiąc, wkraczają w świat emocji, poznają reguły tego świata, uczą się ich respektowania.

  • Po drugie poprawiają jakość komunikacji. Dotąd często treść nadanego komunikatu odbiegała od tego, co zrozumiał odbiorca. Taka komunikacja przypominała zabawę w głuchy telefon. Tylko że nieporozumienia w związku zabawne nie są. Dlatego na terapii partnerzy uczą się słuchać siebie nawzajem z uwagą i cierpliwością. Uczą się wyrażania swoich potrzeb tak, aby byli dobrze rozumiani. Już sama poprawa komunikacji często rodzi bliskość i empatię.

  • Następny kierunek to analiza tego, co aktualnie się dzieje między partnerami, na czym polega ich główny problem. Partnerzy przedstawiają swoje spojrzenie na konflikt, każdy ze swojego punktu widzenia. Często okazuje się, że są to dwie różne historie. Zadziwiające, prawda?

  Terapeuta nie podaje jednak gotowych recept na rozwiązanie konfliktu. To partnerzy wspólnie definiują swój problem, a następnie razem z terapeutą szukają rozwiązań i wdrażają je w życie. Uczą się walczyć z problemem, a nie ze sobą nawzajem. To naprawdę jest możliwe.


Czas trwania terapii zależy od wielu czynników. Dużą rolę odgrywa ranga problemu i czasu trwania kryzysu. Istotne też są motywacja, cele, stopień zaangażowania partnerów w proces terapeutyczny. Może się zdarzyć, że para zostanie rozdzielona na terapię indywidualną. Czasami więc wystarczy kilka spotkań, a czasami konieczna będzie dłuższa praca nad związkiem. Nie ma więc jednej odpowiedzi na to pytanie.

Copyright by KAAR-MED 2021. All rights reserved.