PN-PT08:00-20:00SO08:00-14:00ZADZWOŃ DO NAS+48 535 154 731

Wsparcie psychospołeczne

Terapia rodzinna


Terapia rodzinna jest formą psychoterapii, która zakłada, że rodzina tworzy system, w którym każdy z członków rodziny wzajemnie na siebie oddziałuje. Trudności jednej osoby wpływają na funkcjonowanie całego systemu. Wzajemne powiązania w systemie rodzinnym działają na zasadzie sprzężenia zwrotnego, co oznacza, że zmiana w jednej części systemu pociąga za sobą zmianę w innych jego częściach. W wyniku tego rozpatrywanie problemów jednego członka rodziny bez poznania funkcjonowania całego systemu, w niektórych przypadkach okazuje się niewystarczające.

Terapia rodzinna wpływa na poprawę homeostazy w rodzinie, która z jakiegoś powodu została zachwiana. Terapia powinna obejmować wszystkich członków rodziny, których dotyczą trudności (najczęściej są to osoby zamieszkujące razem).

Terapeuci LEGIONOWOLucjan Koterba


Rejestracja na NFZ

Dagmara Biernacka-Wilomska


Rejestracja na NFZWizyta prywatna

Dominik Próchniak


Rejestracja na NFZ


Magdalena Waszczyńska-Warda


Rejestracja na NFZ


Natalia Wall


Rejestracja na NFZ


Joanna Dziudzia


Wizyta prywatna

Terapeuci URSYNÓWBeata Bajon


Rejestracja na NFZ

Aleksandra Wrona


Rejestracja na NFZ

Beata Bilska


Rejestracja na NFZ

Lidia Bednarczyk


Rejestracja na NFZ


Jonasz Najda


Wizyta prywatna


Piotr Wiśniewski


Rejestracja na NFZ

Terapeuci ZĄBKIMarta Burnant


Rejestracja na NFZ

Magdalena Kołodziejska


Rejestracja na NFZ

Copyright by KAAR-MED 2021. All rights reserved.